Άνοιγμα κυρίου μενού


Η γεωγραφική Φρισία

Η Φρισία ή Φριζία είναι γεωγραφική περιοχή στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας. Το δυτικό κομμάτι ανήκει στην Ολλανδία και αποτελεί την επαρχία Φρίσλαντ, το ανατολικό κομμάτι ανήκει στην Γερμανία και είναι μέρος του κρατιδίου Κάτω Σαξωνία. Το βόρειο και τα Νησιά βόρειας Φρισίας είναι χωρισμένο μεταξύ τις Γερμανίας (κρατίδιο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν) και τις Δανίας.

Σήμερα μόνο ελάχιστοι Φρίσσιοι μιλούν την Φριζική γλώσσα, μία γερμανική γλώσσα παλιάς μορφής και είναι αναγνωρισμένη μειονότητα, ενώ παλαιότερα και τα τρία κράτη θεωρούσαν την γλώσσα μόνον ως ιδιόμορφη διάλεκτο.