Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή Δυναστεία (820-867) η οποία είναι γνωστή και ως Δυναστεία του Αμορίου, από τον τόπο καταγωγής (το Αμόριο της Φρυγίας, στη Μικρά Ασία) του ιδρυτή της, που ήταν ο Μιχαήλ Β' αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Μέλη αυτής της Δυναστείας ήταν οι:

Γενεαλογία Φρυγικής Δυναστείας Επεξεργασία

Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Β΄ γεννήθηκε περί το 770 και απεβίωσε το 829. Νυμφεύτηκε σε 1ο γάμο τη Θέκλα (απεβ. το 824), κόρη του Βαρδάνη Τούρκου και σε 2ο γάμο την πριγκίπισσα Ευφροσύνη (γεν. το 790, απεβ. το 840), κόρη του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΣΤ΄. Από τον πρώτο γάμο του, απέκτησε τον μετέπειτα Αυτοκράτορα Θεόφιλο.

 • α1. Ο Αυτοκράτορας Θεόφιλος γεννήθηκε περί το 813 και απεβίωσε το 842. Νυμφεύτηκε τη Θεοδώρα (γεν. 815, πεθ. 867), κόρη του Μαρίνου και αδελφή του στρατηγού Πετρωνά, με την οποία απέκτησε δύο γιους και τρεις κόρες:
  • β1. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος γεννήθηκε το 840 και απεβίωσε το 867. Νυμφεύτηκε το 855 την Ευδοξία Δεκαπολίτισσα. Από την ερωμένη του Ευδοκία Ιγγερίνα, απέκτησε δύο γιούς, τον μετέπειτα αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό και τον Στέφανο (τυπικά, παιδιά του αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄).
  • β2. Κωνσταντίνος (γεν. 834, απεβ. 835).
  • β3. Άννα {?}
  • β4. Μαρία (γεν. 835, απεβ. 839).
  • β5. Θέκλα (γεν. 831), ερωμένη του μετέπειτα Αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄ ο οποίος γεν. το 811 και απεβ. 29 Αυγούστου 886.

Γενεαλογικό δένδρο Φρυγικής Δυναστείας (Αμορίου) Επεξεργασία

 
 
Κωνσταντίνος ΣΤ΄
Αυτ. Ρωμαίων (780-797)
ΔΥΝ. ΙΣΑΥΡΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
Βαρδάνης
 
 
 
 
 
 
 
Αναστάσιος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευφροσύνη
 
 
Μιχαήλ Β΄
Αυτ. Ρωμαίων (820-829)
ΔΥΝ. ΑΜΟΡΙΟΥ
 
Θέκλα
 
Μπάρκα
 
 
Λέων Ε΄ Αρμένιος
Αυτ. Ρωμαίων (813-820)
 
Ίγγερ Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα
 
 
Θεόφιλος
Αυτ. Ρωμαίων (829-842)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(κόρη)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέκλα
 
 
 
Ευδοκία Δεκαπολίτισσα
 
 
Μιχαήλ Γ΄
Αυτ. Ρωμαίων (842-867)
 
Ευδοκία Ιγγερίνα
 
 
Βασίλειος Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (867-886)
ΔΥΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
 
 
 

Σημαντικότερα γεγονότα επί της Φρυγικής Δυναστείας Επεξεργασία


Τη Δυναστεία του Αμορίου (ή Φρυγική) διαδέχθηκε η Μακεδονική Δυναστεία.

Πηγές Επεξεργασία

 • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.60ος, σελ.188.
 • Treadgold, Warren. A history of the Byzantine State and Society. Stanford University Press, 1997. ISBN 0-8047-2630-2.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Κατάλογος Βυζαντινών αυτοκρατόρων

Βυζαντινές Δυναστείες