Η Δυναστεία των Ισαύρων κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για 85 χρόνια (717-802). Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ'.

Αυτοκράτορες που ανήκαν σε αυτή τη δυναστεία ήταν οι:

Γενεαλογία

Επεξεργασία

Ο αυτοκράτορας Λέων Γ' (γεν. περί το 675, πέθ. 741) νυμφεύτηκε τη Μαρία με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο Ε' και την Άννα.

 • α1. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε' (γεν. 718, πέθ. 775) παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Σισάκ των Χαζάρων Τούρκων, η οποία βαπτίσθηκε Ειρήνη (πέθ. 750). Σε 2ο γάμο νυμφεύτηκε την Ευδοκία. Από τον 1ο γάμο απέκτησε δύο γιούς, τον Λέοντα Δ' τον επονομαζόμενο Χάζαρο. Από το 2ο γάμο, απέκτησε τους Χριστόφορο, Νικηφόρο, ένα ακόμη γιο και μια κόρη αγνώστων ονομάτων.
  • β1. Ο Λέων Δ' (γεν. 749, πεθ. 780) παντρεύτηκε την Ειρήνη την Αθηναία (γεν. περί το 755, πεθ. 803). Από το γάμο αυτό ο Λέων Δ' απέκτησε ένα γιό, τον Κωνσταντίνο ΣΤ'.
   • γ1. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΣΤ' (γεν. 771, πεθ. 820/829) νυμφεύτηκε (788) σε 1ο γάμο τη Μαρία από την Παφλαγονία, την οποία χώρισε το 795 για να νυμφευτεί τη Θεοδότη. Από τον 1ο γάμο του απέκτησε δύο κόρες, την Ευφροσύνη και μία αγνώστου ονόματος. Από το 2ο γάμο του απέκτησε τον Λέοντα (γενν. 796, πέθ. 797).
  • β2. Χριστόφορος (γενν. περί το 755).
  • β3. Νικηφόρος (γενν. περί το 758).
 • α2. Η Άννα παντρεύτηκε τον στρατηγό και μετέπειτα σφετεριστή του θρόνου Αρτάβασδο, με τον οποίο απέκτησε δύο γιούς, τους Νικηφόρο και Νικήτα.

 

Γενεαλογία Ισαύρων

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηράκλειος
Αυτ. των Ρωμαίων (610-641)
ΔΥΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
Μαρία
σύζ. Μαρτίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Γ΄
Αυτ. των Ρωμαίων (641)
 
(γιος Μαρίας)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κώνστας Β΄
Αυτ. των Ρωμαίων (641-668)
 
Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Γ΄ Ίσαυρος
Αυτ. Ρωμαίων (717-741)
ΔΥΝ. ΙΣΑΥΡΩΝ
σύζ.Μαρία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Δ΄
Αυτ. των Ρωμαίων (668-685)
 
Μαρτίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άννα
σύζ.Αρτάβασδος
σφετεριστής
 
 
Κωνσταντίνος Ε΄ Εικονομάχος
Αυτ. Ρωμαίων (741-775)
σύζ.1.Ειρήνη Χαζάρων
2.Μαρία
3.Ευδοκία
 
Σαραντάπηχος
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικηφόρος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων (802-811)
 
 
 
 
Ιουστινιανός Β΄
Αυτ. Ρωμαίων (685-695, 705-711)
 
(γιος Μαρτίνου)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοκτίστη
 
Πλάτων
ηγούμενος Μονής Σακκουδίων
 
Άννα
 
(3) Νικηφόρος
καίσαρ
 
 
(1) Λέων Δ΄ Χάζαρος
Αυτ. των Ρωμαίων (775-780)
 
 
Ειρήνη Αθηναία
(797-802)
 
Θεοφανώ η Αθηναία
 
 
Σταυράκιος
Αυτ. Ρωμαίων (811-812)
 
Προκοπία
 
 
Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβές
Αυτ. Ρωμαίων (811-813)
 
Θεοφύλακτος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος άγιος
ηγούμενος Μονής Στουδίου
 
 
 
 
 
2.Θεοδότη κουβικουλαρία
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος ΣΤ΄
Αυτ. των Ρωμαίων (780-797)
 
1.Μαρία της Άμνιας
εκ Παφλαγονίας
 
 
 
 
 
Βαρδάνης
 
 
 
 
 
 
 
Αναστάσιος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευφροσύνη
 
 
Μιχαήλ Β΄ Τραυλός
Αυτ. των Ρωμαίων (820-829)
ΔΥΝ. ΑΜΟΡΙΟΥ
 
Θέκλα
 
1.Μπάρκα
 
 
Λέων Ε΄ Αρμένιος
Αυτ. των Ρωμαίων
σύζ.2.Θεοδοσία
(κόρη Αρσαβήρ)
 
Ίγγερ Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόφιλος
Αυτ. των Ρωμαίων (829-842)
 
Θεοδώρα
αγία
 
 
 
Συμβάτιος/Κωνσταντίνος
 
κόρη Μαρτινάκιου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Γ΄ Μέθυσος
Αυτ. των Ρωμαίων (842-867)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευδοκία Ιγγερίνα
 
 
Βασίλειος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων (867-886)
ΔΥΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημαντικότερα γεγονότα

Επεξεργασία

Τη δυναστεία των Ισαύρων (ή Συριακή) διαδέχτηκε η Δυναστεία του Νικηφόρου.

 • Treadgold, Warren. A history of the Byzantine State and Society. Stanford University Press, 1997, ISBN 0-8047-2630-2, σελ. 367

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Κατάλογος Βυζαντινών αυτοκρατόρων

Βυζαντινές Δυναστείες