Η Δυναστεία του Ηρακλείου αποτέλεσε αυτοκρατορική βυζαντινή Οίκο-Δυναστεία (610-717), με διάρκεια 107 έτη.

Ιδρυτής και γενάρχης αυτής ήταν ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος.

Μέλη της Δυναστείας

Επεξεργασία

Αυτοκράτορες του Βυζαντίου εξ αυτής της Δυναστείας ήταν:

Γεγονότα

Επεξεργασία

Τα σημαντικότερα γεγονότα επί της Δυναστείας αυτής ήταν:

Την Δυναστεία των Ηράκλειων διαδέχθηκε η Δυναστεία των Ισαύρων (717-820).

Γενεαλογία

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιγιλαντία
 
 
 
 
 
 
Ιουστινιανός Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (527-565)
ΔΥΝ. ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Α΄
 
Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστίνος Β΄
αυτ. Ρωμαίων (565-578)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(νόθη) Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(θετός) Τιβέριος Β΄
Αυτ. Ρωμαίων (574-582)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρεόβινδος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνα
 
 
Μαυρίκιος
Αυτ. Ρωμαίων (582-602)
 
Πέτρος
κουροπαλάτης
 
Αναστασία Αρεοβίνδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρηγοράς
πατρίκιος
 
 
 
 
 
Ηράκλειος
έξαρχος της Αφρικής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία
 
Χοσρόης Β΄
 
αδελφή
 
Σαχραμπάζ
 
 
 
 
 
Νικήτας
κυβερνήτης Αιγύπτου
 
1.Φαβία Ευδοκία
 
 
Ηράκλειος
Αυτ. Ρωμαίων (610-641)
ΔΥΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος
κουροπαλάτης
 
Μαρία
σύζ. Μαρτίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νίκη
 
(2) Θεοδόσιος
 
Γρηγορία
σύζ. Κωνσταντίνος Γ΄
 
(1) Ευδοξία Επιφανεία
 
 
(1) Κωνσταντίνος Γ΄
Αυτ. Ρωμαίων (641)
σύζ. Γρηγορία
 
 
(2) Ηρακλεωνάς
Αυτ. Ρωμαίων (641)
 
(νόθος)
Ιωάννης Αθαλάριχος
 
 
2.Μαρτίνα
 
(γιος Μαρίας)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κώνστας Β΄
Αυτ. Ρωμαίων (641-668)
 
Φαύστα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τιβέριος
 
Ηράκλειος
 
 
Κωνσταντίνος Δ΄
Αυτ. Ρωμαίων (668-685)
 
Αναστασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρτίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευδοκία
 
 
Ιουστινιανός Β΄ ρινότμητος
(685-695, 705-711)
 
Θεοδώρα των Χαζάρων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(γιος Μαρτίνου)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τιβέριος
συναυτ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοφύλακτος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος ΣΤ΄
Αυτ. Ρωμαίων (780-797)
ΔΥΝ. ΙΣΑΥΡΩΝ
 
 
 
 
 
Αναστάσιος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευφροσύνη
 
 
Μιχαήλ Β΄ του Αμορίου
Αυτ. Ρωμαίων
 
Ίγγερ Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόφιλος
Αυτ. Ρωμαίων
 
κόρη Μαρτινάκιου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Γ΄
Αυτ. Ρωμαίων
 
Ευδοκία Ιγγερίνα
 
 
Βασίλειος Α΄ Μακεδών
Αυτ. Ρωμαίων
 
 

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Κατάλογος Βυζαντινών αυτοκρατόρων

Βυζαντινές Δυναστείες