Η φυκοερυθρίνη (αγγλ.: phycoerythrin· συντομογρ.: PΕ) είναι φωτοσυνθετική χρωμοπρωτεΐνη που αποτελεί βοηθητική κόκκινη χρωστική που απαντάται κυρίως στα ροδόφυτα. Οι φυκοερυθρίνες αποτελούν ένα από τους τέσσερις τύπους φυκοχολοπρωτεϊνών.

Στις φυκοερυθρίνες οφείλεται κατά μέγα μέρος το χρώμα των ροδόφυτων. Οι φυκοερυρθρίνες είναι υδατοδιαλυτές, με κόκκινη χροιά και παρουσιάζουν πορτοκαλέρυθρο φθορισμό. Αυτές απορροφούν το αμυδρό μπλε πράσινο φως που φθάνει στα βάθη όπου απαντούν διάφορα φύκη, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύουν στη χλωροφύλλη τους, προκειμένου να βοηθήσουν στη φωτοσύνθεση. Συνεπώς όσο μεγαλύτερο βάθος απαντάται ένας φύκος τόσο περισσότερη φυκοερυθρίνη περιέχει, αναλογικά πάντα με τη χλωροφύλλη.

Επίσης φυκοερυθρίνες απαντώνται και σε ορισμένα κυανόφυτα όπως και στα κρυπτοφύκη.

Φυσικές ιδιότητες Επεξεργασία

Η φυκοερυθρίνη έχει ανώτερα σημεία απορρόφησης 490, 546, και 576 nm

Δείτε επίσης Επεξεργασία