Το Χοστσά (ή αλλιώς Χοτζτζά ή ο Χατζτζάς) βρίσκεται 60 χλμ. νοτιοανατολικά της Καισάρειας και 35,5 χλμ. βορειοανατολικά του Βαρασού στις βόρειες υπώρειες του Χατζιλί-ντάγ, πρόβουνου του Τσαμμπάζ-ντάγ στον Αντίταυρο. Οι κάτοικοί του το 1924 ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι (34 οικογένειες – 244 άτομα) και Τούρκοι (μόνο 3 οικογένειες) και ασχολούνταν με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Διοικητικά ήταν μουχταρλίκι και υπαγόταν στο μουδουρλίκι της Κίσκας, στο καϊμακαμλίκι του Φέκε, στο μουτεσαριφλίκι του Κοζάν και στο βαλελίκι των Αδάνων ενώ εκκλησιαστικά ανήκε στην μητρόπολη της Καισάρειας.

Πηγές Επεξεργασία

  • Αρχεία Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
  • Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, «Η ΕΞΟΔΟΣ. Τόμος Β΄. Μαρτυρίες ἀπό τίς ἐπαρχίες τῆς Κεντρικῆς καί Νότιας Μικρασίας», Αθήνα 1982.
  • Λαμπρόπουλου Αναστ. Ευάγγελου, "Καππαδοκία - Φάρασα. Τα τραγούδια και οι χοροί των Φαράσων της Καππαδοκίας, μαζί με διάφορα λαογραφικά στοιχεία.", Μεσσήνη, Α΄ έκδοσις 1995, Δ΄ έκδοσις επαυξημένη 2005.