Με αστερίσκο σημειώνονται τα λήμματα που δημιούργησα. Τα υπόλοιπα είναι που συνέβαλα σημαντικά στην επέκταση τους[Σημ. 1].

Ιστορία Επεξεργασία

 1. Αιχμοφόροι
 2. Αλυάττης Β'
 3. Άρδυς Α΄ της Λυδίας*
 4. Αστυάγης*
 5. Γύγης*
 6. Δαρείος Α΄ της Περσίας
 7. Δηιόκης*
 8. Δυναστεία των Μερμνάδων*
 9. Κροίσος
 10. Κυαξάρης*
 11. Κύρος Β΄ της Περσίας
 12. Μήδοι
 13. Νίτωκρη*
 14. Σαδυάττης*
 15. Φραόρτης*

Μουσική Επεξεργασία

 1. Ίταμαρ Γκόλαν*
 2. Σαγιάκα Σότζι*

Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. τα λήμματα με μικρή συνεισφορά δεν αναφέρονται στον κατάλογο