Άνοιγμα κυρίου μενού

Χρυσά και ασημένια συλλεκτικά νομίσματα Ευρώ

  Ευρωζώνη
  Κράτη της ΕΕ που είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν το ευρώ
  Κράτη της ΕΕ που δεν υιοθέτησαν το ευρώ
  Περιοχές εκτός ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ με ειδική συμφωνία ( Άγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Βατικανό, Μονακό)
  Περιοχές εκτός ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ χωρίς ειδική συμφωνία (Μαυροβούνιο, Κόσοβο)

Στην ευρωζώνη, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα η κοπής ασημένιων και χρυσών συλλεκτικών κερμάτων. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα θέματα, τα κέρματα αυτά δεν είναι νόμιμα σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, αλλά μόνο στη χώρα όπου το κέρμα εκδόθηκε. Για παράδειγμα, το φινλανδικό συλλεκτικό κέρμα των 10 € δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ολλανδία.

Τα νομίσματα αυτά έχουν νόμιμη αξία μόνο στη χώρα έκδοσης τους [1], σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νομίσματα ευρώ, τα οποία είναι νόμιμα σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι τα χρυσά και ασημένια νομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήματα σε άλλες χώρες. Επιπρόσθετα, τα νομίσματα αυτά υπερβαίνουν την ονομαστική τους αξία, λόγο του υλικού κατασκευής τους και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. Σε αυτό οφείλεται η ονομασία τους ως Συλλεκτικά νομίσματα.

Τα νομίσματα αυτά απεικονίζουν ιστορικές επετείους ή δείνουν προσοχή σε συγκεκριμένα γεγονότα ξεχωριστής σημασίας.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση στο κοινό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτικών κερμάτων διαφέρουν από εκείνα των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Από τις τρεις τεχνικές παραμέτρους των κερμάτων, δηλαδή το χρώμα, τη διάμετρο, και το βάρος, τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία.

Είναι αβέβαιο κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τους χορηγήσει την ιδιότητα του νομίμου νομίσματος εκτός των εθνικών ορίων. Εκτός από τα μέλη της ευρωζώνης, τα 3 κρατίδια τα οποία χρησιμοποιούν τα ευρώ (Άγιος Μαρίνος, Μονακό και Βατικανό) έχουν το δικαίωμα παραγωγής χρυσών και ασημένιων συλλεκτικών νομίσματων ευρώ.

Συλλεκτικά νομίσματα κάθε χώραςΕπεξεργασία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρυσά και ασημένια συλλεκτικά νομίσματα που έχουν εκδωθεί σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης και των 3 κρατιδίων που συμμετέχουν στο ευρώ.

Χώρα Θέμα   Ανά έτος   Ανά μέταλλο
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Χρυσό Ασημένιο Άλλο νόμισμα
Αυστρία 83 11 12 14 13 13 9 11 35 37 6
Βέλγιο 31 2 2 4 4 6 6 7 14 17
Γερμανία 53 7 7 7 7 6 6 6 7 9 44
Ελλάδα 36 15 12 1 3 4 1 9 27
Ιρλανδία 18 2 1 1 2 3 4 3 2 6 11 1
Κύπρος 1 1 1
Μάλτα 2 2 1 1
Μονακό 7 1 2 1 1 2 4 3
Ολλανδία 28 2 5 4 5 6 2 2 2 15 13
Σλοβακία 2 2 2
Σλοβενία 15 5 5 5 6 6 3
Φινλανδία 27 3 4 3 4 5 4 4 7 14 6
Σύνολο 303 26 49 46 36 41 34 45 19 7 106 176 16
Χώρα Θέμα   Ονομαστική Αξία
€100,000 €500 €400 €300 €250 €200 €100 €50 €30 €25 €20 €15 €12.5 €12 €10 €8 €5 €3 €2.50 €1.50 €0.25
Austria 83 1 12 12 11 14 19 13 1
Belgium 31 6 4 1 2 3 13 2
Cyprus 1 1
Finland 27 4 2 1 14 6
France 338 1 1 28 18 84 2 60 16 104 25
Germany 53 1 8 44
Greece 36 1 8 1 26
Ireland 18 1 5 2 8 2
Malta 2 1 1
Monaco 7 1 2 2 2
Netherlands 28 2 3 13 10
Portugal 50 7 17 13 8 2 3
Slovakia 2 1 1
Slovenia 15 6 6 3
Spain 108 6 2 16 2 10 2 2 8 57 2 1
Total ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. «Αναμνηστικά – Συλλεκτικά Κέρματα Ευρώ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ανακτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2010.