Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ωκυπέτη, που σημαίνει «αυτή που πετά γρήγορα», «ορμητική», αναφέρονται τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Μία από τις τρεις Άρπυιες (κατά τον Ησίοδο), πλάσμα δηλαδή όμοιο με πουλί αλλά με κεφάλι γυναίκας, η οποία καταδιώχθηκε από τη Θράκη και κατέφυγε στη νότια Ελλάδα. Είναι γνωστή και ως Ωκυθόη ή Ωκυπόδη.
  2. Μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Ωκυπέτης ήταν η Πιερία, και επομένως η Ωκυπέτη ήταν ομοθαλής αδελφή της Αδίτης, της Ακταίης, της Διωξίππης, της Ποδάρκης και της Πυλάργης. Η Ωκυπέτη παντρεύτηκε τον Λάμπο, γιο του Αιγύπτου, και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 707