Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ωκυπέτη, που σημαίνει «αυτή που πετά γρήγορα», «ορμητική», αναφέρονται τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Μία από τις τρεις Άρπυιες (κατά τον Ησίοδο), πλάσμα δηλαδή όμοιο με πουλί αλλά με κεφάλι γυναίκας, η οποία καταδιώχθηκε από τη Θράκη και κατέφυγε στη νότια Ελλάδα. Είναι γνωστή και ως Ωκυθόη ή Ωκυπόδη.
  2. Μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Ωκυπέτης ήταν η Πιερία, και επομένως η Ωκυπέτη ήταν ομοθαλής αδελφή της Αδίτης, της Ακταίης, της Διωξίππης, της Ποδάρκης και της Πυλάργης. Η Ωκυπέτη παντρεύτηκε τον Λάμπο, γιο του Αιγύπτου, και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 707