Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Ιωνάθαν Απφούς αναγνωρίζεται από τους Σελευκίδες ως ελάσσων βασιλιάς εντός των κυριαρχιών τους.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία