Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Νικάνωρ, βασιλιάς των Σελευκιδών πεθαίνει σε μια μάχη εναντίον των Μακκκαβαίων.