Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Κάσσανδρος δολοφονεί τον ανήλικο Αλέξανδρο, γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη μητέρα του, Ρωξάνη. Εκλείπουν, έτσι, οι τελευταίοι κατευθείαν απόγονοι του Αλεξάνδρου.
  • Ο Σάτυρος, βασιλέας του Πόντου νικάει τον αδελφό του Αριφάρνη στη μάχη του ποταμού Θάτη.

Γεννήσεις

Επεξεργασία