Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Αντίγονος δημιουργεί το «Κοινόν των Νησιωτών», με το οποίο ενώνονται οι πόλεις των Κυκλάδων. Με την ιδιαίτερα φιλική προς τις ελληνικές πόλεις πολιτική του, ο Αντίγονος προσδοκά οφέλη στην προσπάθειά του να γίνει μόνος κυρίαρχος της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου του Μέγα.
  • Χτίζεται η Θεσσαλονίκη.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία