Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο βασιλιάς της Καρίας Ίδριος πεθαίνει, αφήνοντας την περσική σατραπεία, από τη θέλησή του, στην αδελφή του με την οποία ήταν παντρεμένη.
  • Ο Αθηναίος πολιτικός Δημοσθένης, ταξιδεύει στην Πελοπόννησ , προκειμένου να αποσπάσει όσο μπορεί περισσότερες πόλεις, αλλά οι προσπάθειές του είναι ανεπιτυχείς.
  • Η αριστοκρατία των Συρακουσών απευθύνεται στην πόλη της Κορίνθου εναντίον του τυράννου τους Διονύση Β΄. Ο στρατηγός Τιμολέων επιλέγεται για να οδηγήσει μια απελευθερωτική δύναμη στη Σικελία.
  • Ο Διονύσιος Β΄ εκτοπίζεται για άλλη μια φορά μετά την επιτυχή εισβολή του Τιμολέοντα στην Κόρινθο.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία