Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 3 π.Χ. κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Λεύκιος Δομίτιος Αηνόβαρβος διαδέχεται τον Τιβέριο στη Γερμανία,ως διοικητής του ρωμαϊκού στρατού και διασχίζει τον Έλβα. Εκεί στήνει βωμό στον Αύγουστο και διεισδύει περισσότερο στη χώρα, όσο κανείς προκάτοχός του. Επίσης κατασκευάζει τον πεζόδρομο pontes longi (μακρά γέφυρα) επάνω στους βάλτους μεταξύ του Ρήνου και Εμς.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία