Ο 5ος αιώνας είναι η περίοδος μεταξύ των ετών 401-500 σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Στην Ευρώπη ο αιώνας αυτός είναι αναμφίβολα μεταβατικός και φέρνει πολλές αλλαγές, με κυριότερη τη πτώση της Ρώμης και της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και παράλληλα την εγκατάσταση και οργάνωση βαρβαρικών φυλών στα πρώην εδάφη της.

Γεγονότα

Επεξεργασία
 
Η Ευρώπη το 450 μ.Χ.

Σημαντικά πρόσωπα

Επεξεργασία