Γεγονότα

Επεξεργασία

Μάχες και Γεωπολιτική

Επεξεργασία
  • Διαμάχες μεταξύ των Λυδίων υπό την ηγεσία του βασιλιά Αλυάττη Β' και των Μηδών υπό την ηγεσία του Κυαξάρη.
  • Οι Μήδοι, υπό την ηγεσία του Κυαξάρη κατακτούν την πρωτεύουσα Τούσπα του Βασιλείου των Ουραρτίων, προκαλώντας την πτώση του.

Επιστήμη και Τεχνολογία

Επεξεργασία

Πολιτισμός

Επεξεργασία
  • γύρω στο 590 π.Χ.: Στην Αθήνα δραστηριοποιείται ο ανώνυμος, γνωστός ως "Ζωγράφος των Γοργόνων". Ένας αττικός ζωγράφος αγγείων μελανόμορφου ρυθμού.[1][2]

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • γύρω στο 590 π.Χ.: Βίας ο Πριηνεύς, ρήτορας, ποιητής και ένα εκ των Επτά Σοφών της αρχαίας Ελλάδας. († γύρω στο 530 π.Χ.)
  • γύρω στο 590 π.Χ.: Κροίσος, βασιλιάς της Λυδίας († γύρω στο 541π.Χ. ή αργότερα)

Παραπομπές

Επεξεργασία