Διαμόρφωση συχνότητας

(Ανακατεύθυνση από FM)
Το «FM» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε: FM (αποσαφήνιση).

Η διαμόρφωση συχνότητας (FM - Frequency Modulation) είναι μία αναλογική διαμόρφωση σήματος. Στην διαμόρφωση συχνότητας η συχνότητα του υψίσυχνου σήματος (φέρον κύμα) μεταβάλλεται ανάλογα με το πλάτος του σήματος πληροφορίας (ακουστικό σήμα). Το διαμορφωμένο σήμα που προκύπτει έχει σταθερό πλάτος άλλα μεταβαλλόμενη συχνότητα και μοιάζει να παρουσιάζει «πυκνώματα» και «αραιώματα». Ο τρόπος με τον οποίο το πλάτος του ακουστικού σήματος επηρεάζει το φέρον είναι ο εξής. Όπου το ακουστικό σήμα έχει μεγάλο πλάτος έχουμε αύξηση της συχνότητας του φέροντος και όπου το ακουστικό σήμα έχει μικρό πλάτος έχουμε μείωση της συχνότητας του φέροντος.

Ένα ακουστικό σήμα διαμορφωμένο με ΑΜ και με FM

Μαθηματική έκφραση της FM

Επεξεργασία

Ένα διαμορφωμένο κατά συχνότητα (FM) σήμα περιγράφεται από την παρακάτω σχέση:

 
όπου F η συχνότητα του φέροντος σήματος, f η συχνότητα του σήματος πληροφορίας, Α το πλάτος (σε Volt) του φέροντος σήματος και Κ ένας συντελεστής της διαμόρφωσης συχνότητας,FM (αδιάστατο μέγεθος).

Εφαρμογές της FM

Επεξεργασία

Η κύρια εφαρμογή της διαμόρφωσης συχνότητας (FM) είναι στην ραδιοφωνία. Η τεχνική αυτή έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι επηρεάζεται ελάχιστα από παράσιτα γι' αυτό έχει επικρατήσει στις περισσότερες εφαρμογές έναντι της παλαιότερης διαμόρφωσης κατά πλάτος (ΑΜ amplitude modulation). Απαιτεί όμως υψηλότερες συχνότητες φέροντος σήματος γι' αυτό σε εκπομπές σε χαμηλότερες ζώνες όπως στα μακρά και στα μεσαία κύματα χρησιμοποιείται ακόμα η ΑΜ. Η διαμόρφωση FM χρησιμοποιείται επίσης στην διαμόρφωση του ήχου στο αναλογικό τηλεοπτικό σήμα (το σήμα εικόνας είναι διαχωρισμένο και διαμορφώνεται με διαμόρφωση ΑΜ).


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  • Φυσική Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου - ΟΕΔΒ
  • Εκπομπή και λήψη Ραδιοφωνικού σήματος, Γ τάξη ΕΠΑΛ - ΟΕΔΒ