Ο Όμιλος LufthansaΕπεξεργασία

Ο όμιλος Lufthansa είναι αεροπορική εταιρία με διεθνείς δραστηριότητες. Κατά το οικονομικό έτος 2017, ο όμιλος Lufthansa πραγματοποίησε έσοδα ύψους 35,6 δισ. Ευρώ και απασχολούσε κατά μέσο όρο 128.856 άτομα. Η δομή των επιχειρηματικών τομέων προσαρμόστηκε σύμφωνα με την έννοια των τριών πυλώνων πίσω από την εταιρική στρατηγική στην αρχή του οικονομικού έτους. Από τότε, ο όμιλος Lufthansa έχει οργανωθεί στους επιχειρηματικούς τομείς της Network Airlines, Point-to-Point Airlines, Αεροπορικές Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των τομέων Logistics, MRO και Catering) και των Επιπρόσθετων Επιχειρήσεων και Ομάδων.

Βασικά στοιχείαΕπεξεργασία

Τα συνολικά έσοδα για τον όμιλο Lufthansa το 2017 ανήλθαν σε 35,6 δισ. Ευρώ, αύξηση 12,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το προσαρμοσμένο EBIT ύψους 2,97 δισ. Ευρώ σημείωσε σημαντική βελτίωση από 69,7% σε ετήσια βάση. Και το περιθώριο EBIT που προσαρμόστηκε κατά 8,4% ήταν αυξημένο κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το EBIT για το έτος αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1 δισ. Ευρώ σε 3,3 δισ. Ευρώ.

  • Υπάλληλοι: 129424

ΜέληΕπεξεργασία


Σημαντικά ΠρόσωπαΕπεξεργασία

  • Carsten Spohr

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

  • Thorsten Dirks

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurowings και των Υπηρεσιών Αεροπορίας

  • Harry Hohmeister

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Διευθυντής Hub Managament

  • Ulrik Svensson

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Οικονομικός Διευθυντής

  • Dr. Bettina Volkens

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρικών Ανθρωπίνων Πόρων και Νομικών Υποθέσεων

ΠηγέςΕπεξεργασία

https://www.lufthansagroup.com/en/home.html