Μητρώο τοξικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών

Μητρώο τοξικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών (RTECS) είναι μια βάση δεδομένων πληροφοριών τοξικότητας που συντάχθηκε από την ανοικτή επιστημ
(Ανακατεύθυνση από RTECS)

Μητρώο τοξικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) (RTECS) είναι μια βάση δεδομένων πληροφοριών τοξικότητας που συντάχθηκε από την ανοικτή επιστημονική βιβλιογραφία χωρίς αναφορά στην εγκυρότητα ή χρησιμότητα των αναφερόμενων μελετών. Μέχρι το 2001 συντηρείτο από τον Εθνικό οργανισμό για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (NIOSH) των ΗΠΑ ως μια ελεύθερα προσβάσιμη δημοσίευση. Τώρα συντηρείται από την ιδιωτική εταιρεία Symyx Technologies και διατίθεται μόνο με τέλος ή συνδρομή

Περιεχόμενα Επεξεργασία

Έξι τύποι δεδομένων τοξικότητας συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο:

  1. Πρωτεύοντα - ερεθισμός
  2. Μεταλλαξιογόνες επιπτώσεις
  3. Αναπαραγωγικές επιπτώσεις
  4. Ογκογόνες επιπτώσεις
  5. Οξεία τοξικότητα
  6. Τοξικότητα πολλαπλών δόσεων

Ειδικές τιμές αριθμητικής τοξικότητας όπως LD50, LC50, TDLo και TCLo είναι καταγραμμένες, καθώς και τα είδη που μελετήθηκαν και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διαχείρισης. Για όλα τα δεδομένα καταγράφεται η βιβλιογραφική πηγή. Οι μελέτες δεν αξιολογούνται κατά κανέναν τρόπο.

Ιστορικό Επεξεργασία

Το RTECS ξεκίνησε ως μια ενέργεια με εντολή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, καθιερώθηκε με την ενότητα 20(a)(6) της Πράξης για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία του 1970 (PL 91-596). Η αρχική έκδοση, γνωστή ως "Κατάλογος τοξικών ουσιών" δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουνίου 1971 και περιελάμβανε τοξικολογικά δεδομένα για περίπου 5.000 χημικές ουσίες. Το όνομα άλλαξε αργότερα στη σημερινή μορφή «Μητρώο των τοξικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών». Τον Δεκέμβριο του 2001 το RTECS μεταφέρθηκε από το NIOSH στην ιδιωτική εταιρεία Elsevier MDL, που την απέκτησε η Symyx το 2007 μαζί με τη βάση δεδομένων για τις τοξικότητες.

Η RTECS είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Η συνδρομή στη βάση δεδομένων προσφέρεται διαδικτυακά, σε CD-ROM και ως ενδοδικτυακή μορφή. Η βάση δεδομένων είναι επίσης διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω της NISC (National Information Services Corporation, RightAnswer.com, and ExPub (Expert Publishing, LLC).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία