Η υποδοχή Socket 7 είναι μια μια προδιαγραφή που συμπεριλαμβάνει τις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες της υποδοχής που χρησιμοποιείται για τους μικροεπεξεργαστές τύπου x86 στους προσωπικούς υπολογιστές. Ακολούθησε του μοντέλου Socket 5 και είναι προσαρμοσμένη ειδικά στις ανάγκες των επεξεργαστών τύπου Pentium της κατασκευαστικής εταιρείας Intel, καθώς επίσης και τα συμβατικά συστήματα άλλων κατασκευαστικών εταιρειών, όπως Cyrix, ΙΒΜ, AMD, IDT και άλλων.

Socket 7
Socket 7.jpg
Χαρακτηριστικά
Είδος ZIF
Γεωμετρική μορφή PPGA, CPGA
Πλήθος επαφών 321
Πρωτόκολλο διαύλου P5
Δίαυλος 66 - 83 MHz System Clock
Τάση τροφοδοσίας 2,5V - 3,5V
Συμβατoί μικροεπεξεργαστές 75-233 MHz Intel Pentium, AMD K5 through K6, Cyrix 6x86 (and MX) P120 - P233

Η υποδοχή Socket 7 γνώρισε ευρεία χρήση αφού χρησιμοποιήθηκε για ένα μεγάλο φάσμα μικροεπεξεργαστών και με διάφορες ταχύτητες από πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές.

Οι διαφορές μεταξύ της υποδοχής Socket 5 και της υποδοχής Socket 7 είναι ότι η τελευταία αφενός έχει μια πρόσθετη ακίδα, αφετέρου μπορεί να παρέχει διπλή τάση τροφοδοσίας, ενώ η υποδοχή Socket 5 είναι σχεδιασμένη για απλή τάση τροφοδοσίας μόνο.

Η υποδοχή Socket 7 είναι προς τα πίσω συμβατή με την υποδοχή Socket 5, έτσι ώστε ένας επεξεργαστής με βύσμα για Socket 5 μπορεί να τοποθετηθεί στην υποδοχή Socket 7 της μητρικής πλακέτας.

Η Socket 7 είναι μια υποδοχή τύπου SPGA. Έχει 296 εισόδους που είναι διατεταγμένες σε σχέδιο πλέγματος 37x37, ή πιο συχνά έχει 321 εισόδους διατεταγμένες σε πλέγμα 19x19. Μια εκδοχή της, η υποδοχή Super Socket 7, επιτρέπει την λειτουργία των επεξεργαστών AMD K6-2 και AMD K6-III σε ένα υψηλότερες ταχύτητες χρησιμοποιώντας το δίαυλο AGP.

Συμβατοί επεξεργαστέςΕπεξεργασία

Οι εξής επεξεργαστές ταιριάζουν στην υποδοχή Socket 7:

  • 2.5V - 3.5V Pentium 75-200 MHz
  • Pentium MMX 166-233 MHz
  • AMD K5
  • K6
  • Cyrix 6x86 (και MX) P120 - P233
  • ολόκληρη η σειρά IDT WinChip (180-250 MHz)
  • η οικογένεια Rise Technology MP6