Η αγριελιά ή άγρελος είναι ποικιλία του δέντρου της ελιάς η οποία παράγει ελάχιστο ή καθόλου καρπό. Όταν μπολιάζονται με μόσχευμα από καρποφόρα ελιά μετά από λίγα χρόνια η αγριελιά μετατρέπεται σε καρποφόρο δέντρο το οποίο παράγει στο εξής κανονική ποσότητα και μέγεθος καρπού.