Ο Αιμίμοντος[1][2] (λατινικά: Haemimontus), όπως αναφέρεται από τον Ιεροκλή στον Συνέκδημο, ήταν επαρχία και τμήμα της διοικητικής διαίρεσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Η επαρχία Αιμιμόντου στην Διοίκηση της Θρακικής το έτος 400

Η επαρχία δημιουργήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλιτιανού τον 3ο αιώνα. Στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο και με την διοικητική μεταρρύθμιση του 4ου αιώνα μ.Χ. η επαρχία πέρασε στην ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η επαρχία κατελάμβανε εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας και Ανατολικής Θράκης στον Εύξεινο πόντο.

Διοικητικά ήταν μέρος της Διοίκησις Θρακικής και της επαρχότητας της Ανατολής, ο διοικητής της είχε τον ρωμαϊκό τίτλο του ηγεμόνα. Καταργήθηκε τον 7ο αιώνα με την δημιουργία των Θεμάτων.

Διοικητικό κέντρο της ήταν η Αδριανούπολη, άλλες πόλεις ήταν η Αγχίαλος, η Δελβετός, η Πλωτινόπολη και η Τζόιδα.

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία