Ακτινομύκητες

ομάδα Gram (+) βακτηρίων νηματοειδούς μορφής

Οι Ακτινομύκητες ή Ακτινοβακτήρια είναι μια ταξινομική ομάδα βακτηρίων που χαρακτηρίζονται από τα υψηλά ποσοστά ζευγών γουανίνης-κυτοσίνης (G+C) στο γονιδίωμά τους και από τη νηματοειδή μορφή ανάπτυξής τους. Το ποσοστό G+C κυμαίνεται, για τους περισσότερους ακτινομύκητες, μεταξύ 63% και 78%. Χαρακτηριστικό ταξινομικό γένος αυτής της ομάδας είναι οι στρεπτομύκητες από τους οποίους παράγονται χρήσιμα αντιβιοτικά (στρεπτομυκίνη, τετρακυκλίνη κ.ά.).

Λευκή μυκητοειδής εμφάνιση ακτινομύκητων εδάφους σε ξυλώδες υλικό σε οργανικό λίπασμα

ΑνάπτυξηΕπεξεργασία

Η ανάπτυξη αυτής της ομάδας των βακτηρίων συνίσταται στο σχηματισμό αποικιών με μορφή διακλαδιζόμενων νηματίων που ονομάζονται μυκήλια. Σε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης οφείλεται και η "παραπλανητική" ονομασία των ακτινομυκήτων οι οποίοι δεν είναι μύκητες αλλά βακτήρια. Μια άλλη ομοιότητα με τους μύκητες είναι ότι οι περισσότεροι ακτινομύκητες σχηματίζουν σπόρια. Βέβαια, τα μυκήλια είναι βακτηριακών μεγεθών και διακρίνονται από τα πιο ευμεγέθη των μυκήτων.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Madigan M., Martinko J., Parker J., Brock: Βιολογία των μικροοργανισμών, απόδοση στα ελληνικά από Γεωργακόπουλο, Διαλλινά, Ζαχαριουδάκη, Καραγκούνη-Κύρτσου, Κοκκορογιάννη, Φριλίγγο, Χατζηλουκά, Χριστιά. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2005. ISBN 960-524-199-4.