Αμπερώριο

μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου

Το αμπερώριο είναι πρακτική μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου και εκφράζει τη ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που μεταφέρεται από ένα αγωγό όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης ενός αμπέρ σε χρόνο μιας ώρας. Ισούται με 3600 Κουλόμπ, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα Κουλόμπ ανά δευτερόλεπτο.

Το διεθνές του σύμβολο είναι Ah ή AHr ή A·h ή A h.

Έτσι λέγοντας για παράδειγμα ότι ένας συσσωρευτής (ηλεκτρική μπαταρία) περιέχει 100 αμπερώρια σημαίνει πως μπορεί να δώσει ηλεκτρικό ρεύμα ενός αμπέρ επί 100 ώρες, ή 10 αμπέρ σε 10 ώρες, ή και 100 αμπέρ σε 1 ώρα.

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία