Η κιλοβατώρα είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας. Μία κιλοβατώρα ορίζεται ως η ενέργεια που παράγεται ή καταναλώνεται μέσα σε μία ώρα υπό σταθερή ισχύ ενός κιλοβάτ. Διεθνές σύμβολο της μονάδας αυτής είναι kWh (μόνο το W κεφαλαίο), εκ των αρχικών των λέξεων κίλο - βατ - ώρα. Τα σύμβολα για το κίλο (k) και το βατ (W) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Διεθνές σύστημα μονάδων.

Ισοδυναμίες και παράγωγες μονάδες

Επεξεργασία

Οι ισοδυναμίες με τη μονάδα ενέργειας του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων, δηλ. το τζάουλ (J) είναι οι ακόλουθες:

  • Μία kWh ισοδυναμεί με 3.600.000 J, δηλ. 3,6 MJ.
  • Ενώ η βασική μονάδα της βατώρας (Wh) ισοδυναμεί με 3.600 J, δηλ. 3,6 kJ.
  • Σε μεγαλύτερη κλίμακα χρησιμοποιείται και η μονάδα μεγαβατώρα (MWh): μία MWh = 1000 kWh = 3,6 GJ.
  • Σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα χρησιμοποιείται και η μονάδα γιγαβατώρα (GWh): μία GWh = 1000 MWh = 3,6 TJ.