Η βατώρα (σύμβολο Wh ή W-h) είναι μονάδα ενέργειας. Χρησιμοποιείται συνήθως σε οικιακούς μετρητές ηλεκτρισμού με τη μορφή του πολλαπλασίου της, της κιλοβατώρας (kWh), που ισούται με χίλιες βατώρες.

Η βατώρα δεν αποτελεί μονάδα του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI), παρά το ότι βασίζεται στη μονάδα ισχύος βατ (Watt, W), καθώς η ώρα δεν είναι μονάδα του SI. Η μονάδα ενέργειας στο SI είναι το 1 W επί δευτερόλεπτο, ονομαζόμενη Τζάουλ (joule, J). Μία βατώρα είναι ίση με 3600  J (1 J/s x 3600 s). Μία κιλοβατώρα είναι, επομένως, ίση με 3.600.000  J.

Ορισμός Επεξεργασία

Μία βατώρα είναι η ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει μία συσκευή ισχύος ενός βατ σε μία ώρα.

Χρήση Επεξεργασία

Το ευρύ κοινό και οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας τείνουν να χρησιμοποιούν τις βατώρες και τις κιλοβατώρες για τη μέτρηση της (ηλεκτρικής κυρίως) ενέργειας, ενώ οι φυσικοί και άλλοι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα Joule (J). Η χρήση των πρώτων γίνεται για πρακτικούς και διαισθητικούς λόγους. Για παράδειγμα, ένας λαμπτήρας καταναλώνει ισχύ (που μετράται σε βατ) για κάποιο χρονικό διάστημα, που έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση ενέργειας: το βατ αντιπροσωπεύει ενέργεια ανά μονάδα χρόνου, και η ώρα είναι μια βολικότερη μονάδα χρόνου από ό,τι ένα δευτερόλεπτο σε ένα νοικοκυριό, έτσι όταν πολλαπλασιάζονται δίνουν μία πρακτική μονάδα ενέργειας που ονομάζεται βατώρα. Μία ηλεκτρική θερμάστρα που καταναλώνει 500 J ενέργειας κάθε δευτερόλεπτο (500 W), θα καταναλώσει 500 βατώρες ενέργειας αν παραμείνει αναμμένη επί 1 ώρα, ή 5 κιλοβατώρες σε 10 ώρες.

Παρότι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από το τζάουλ, η βατώρα είναι πολύ μικρή για να εκφράσει ποσά ενέργειας που αντιστοιχούν στη μακροοικονομική κλίμακα. Π.χ. η ημερήσια παραγωγή ενέργειας ενός μέσου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια βατώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι μεγαβατώρες και οι γιγαβατώρες.


Μετατροπές Επεξεργασία

από / σε Joule βατώρες Ηλεκτρονιοβόλτ Θερμίδες
1 J = 1 kg m2 s-2 = 1 0,278 × 10−3 6,241 × 1018 0,239
1 W·h = 3600 1 2,247 × 1022 859,8
1 eV = 1,602 × 10−19 4,45 × 10−23 1 3,827 × 10−20
1 cal = 4,1868 1,163 × 10−3 2,613 × 1019 1

Δείτε επίσης Επεξεργασία