Ανεμιστήρας

μηχανή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ροής μέσα σε ένα ρευστό,

Ο ανεμιστήρας είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ροής μέσα σε ένα ρευστό, τυπικά ένα αέριο όπως ο αέρας. Ο ανεμιστήρας αποτελείται από μια περιστρεφόμενη διάταξη πτερυγίων η λεπίδων οι οποίες δρουν επί του ρευστού. Το περιστρεφόμενο συγκρότημα των πτερυγίων και της πλήμνης που είναι γνωστό ως στροφείο ή δρομέας, συνήθως, περιέχεται μέσα σε κάποια μορφή στέγης ή θήκης/περιβλήματος. Αυτό μπορεί να κατευθύνει τη ροή του αέρα η να αποτρέψει αντικείμενα από το να έρθουν σε επαφή με τις λεπίδες του ανεμιστήρα. Οι περισσότεροι ανεμιστήρες είναι ηλεκτρικοί άλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες πήγες ενεργείας, όπως υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες εσωτερικής καύσης. Οι ανεμιστήρες παράγουν ρεύματα μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης (αν και υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος), αντίθετα με τους συμπιεστές που παράγουν υψηλές πιέσεις σε συγκριτικά μικρο όγκο. Μια λεπίδα ανεμιστήρα θα γυρίσει αν εκτεθεί σε ένα ρευστό ρεύμα και συσκευές που επωφελούνται από αυτό, όπως ανεμόμετρα και τουρμπίνες αέρα, είναι σχεδιασμένες παρόμοια με τους ανεμιστήρες.

Τυπικές εφαρμογές

Επεξεργασία

Τυπικές εφαρμογές ενός ανεμιστήρα είναι ο έλεγχος του κλίματος και προσωπική θερμική άνεση, συστήματα ψύξης οχημάτων και μηχανών, εξαερισμός, λίχνισμα, αφαίρεση σκόνης και ξήρανση (συνήθως σε συνδυασμό με θερμότητα). Ενώ ανεμιστήρες συχνά χρησιμοποιούνται για να δροσίσουν ανθρώπους, δεν δροσίζουν πραγματικά τον αέρα (αν μη τι άλλο, τον θερμαίνουν εξαιτίας της θερμότητας που παράγουν οι μηχανές τους), αλλά δουλεύουν ψύχοντας και εξατμίζοντας τον ιδρώτα και αυξάνοντας τη μεταφορά θερμότητας στον περιβάλλοντα αέρα, λόγω της ροής του αέρα που προκαλούν. Έτσι, οι ανεμιστήρες μπορούν να καταστούν μη αποτελεσματικοί στην ψύξη του σώματος, αν ο περιβαλλοντικός αέρας είναι κοντά στη θερμοκρασία του σώματος και περιέχει υψηλή υγρασία. Έκτος από τη χρηστική τους λειτουργία, οι ανεμιστήρες αντίκες και ιδίως οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες που κατασκευάζονται από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1950 έχουν γίνει αναγνωρισμένη συλλεκτική κατηγορία.


Οι τύποι των ανεμιστήρων με βάση την αρχή λειτουργίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Αξονικοί
  • Φυγοκεντρικοί
    • Φυγοκεντρικοί μονής αναρρόφησης
    • Φυγοκεντρικοί διπλής αναρρόφησης
  • Μικτής ροής

Αξονικοί ανεμιστήρες

Επεξεργασία

Στους αξονικούς ανεμιστήρες η ροή αέρα είναι στη διεύθυνση του άξονα περιστροφής της πτερωτής και του κινητήρα.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

Επεξεργασία

Στους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες η είσοδος του αέρα γίνεται στη διεύθυνση του άξονα περιστροφής της πτερωτής και η έξοδος του αέρα κάθετα προς τον άξονα της πτερωτής.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες μονής αναρρόφησης

Επεξεργασία

Στους ανεμιστήρες μονής αναρρόφησης η είσοδος του αέρα γίνεται από τη μία πλευρά της πτερωτής, στη διεύθυνση του άξονα της πτερωτής. Η άλλη πλευρά είναι κλειστή. Η έξοδος αέρα γίνεται κάθετα στον άξονα περιστροφής. Οι ανεμιστήρες μονής ανεμιστήρες δεν απαιτούν εξωτερικό κέλυφος, όποτε η ροή κατευθύνεται ακτινικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Το εξωτερικό κέλυφος τοποθετείται όταν απαιτείται ή έξοδος αέρα σε αεραγωγό συγκεκριμένης διατομής, οπότε και η ροή γύρω από την πτερωτή κατευθύνεται μέσω του κελύφους προς τη σύνδεση του αεραγωγού.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης

Επεξεργασία

Στους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης η είσοδος αέρα γίνεται και από τις δυο πλευρές της πτερωτής, στη διεύθυνση του άξονα περιστροφής της πτερωτής. Ο κινητήρας, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα μπορεί να τοποθετηθεί εντός της πτερωτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο άξονας της πτερωτής συνδέεται με ιμαντοκίνηση με τον κινητήρα.

Ανεμιστήρες μικτής ροής

Επεξεργασία

Οι μικτής ροής ανεμιστήρες συνδυάζουν χαρακτηριστικά από τους φυγοκεντρικούς και τους αξονικούς ανεμιστήρες. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται συνήθως σε αξονικούς ανεμιστήρες, με γωνία πτερυγίων που θυμίζει περισσότερο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. Η κατηγορία αυτή συνδυάζει υψηλή παροχή αέρα και σχετικά υψηλή πίεση αέρα σε σχέση με τους αξονικούς ανεμιστήρες.

Υπάρχουν τρία είδη ανεμιστήρων:

  • Οροφής
  • Επιτραπέζιος
  • Δαπέδου

Ανεμιστήρας οροφής

Επεξεργασία
 
Ένας ανεμιστήρας οροφής με φως

Οι ανεμιστήρες οροφής στερεώνονται στην οροφή εσωτερικών χώρων. Ο έλικας τους είναι διπλάσιος σε διάμετρο σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους και επίσης περιστρέφεται κάθετα ως προς το δάπεδο. Το κύκλωμα ελέγχου του είναι χειροκίνητο ή τηλεχειριζόμενο, ενώ η τροφοδοσία του συνδέεται απευθείας με την ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου. Ο ανεμιστήρας αυτός παρέχει καλύτερη ψύξη σε σχέση με τα άλλα δύο είδη και η εγκατάστασή του είναι μόνιμη.

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επεξεργασία
 
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Ο επιτραπέζιος ανεμιστήρας είναι συνήθως μεγέθους 50-60 εκατοστών και η ταχύτητα του έλικα ελέγχεται με κουμπιά στο σώμα του ανεμιστήρα. Κάτω από τον κινητήρα υπάρχει ένας μηχανισμός που επιτρέπει την αλλαγή κλίσης του έλικα, ο οποίος και προστατεύεται από ένα κυκλικό συνήθως κάλυμμα. Η τροφοδοσία του ανεμιστήρα γίνεται μέσω ενός ενσωματωμένου μετασχηματιστή σε σύνδεση με μια πρίζα.

Ανεμιστήρας δαπέδου

Επεξεργασία
 
Ένας ανεμιστήρας δαπέδου

Ο ανεμιστήρας δαπέδου είναι σχεδόν όμοιος στις προδιαγραφές με τον επιτραπέζιο. Οι κύριες διαφορές είναι ένας κάθετος άξονας και μια ενισχυμένη βάση στήριξης, που επιτρέπουν την αλλαγή του ύψους του έλικα. Στην περίπτωση που ο έλικας βρίσκεται σε χαμηλό ύψος από το δάπεδο, η απουσία μηχανισμού αλλαγής κλίσης του έλικα είναι το κύριο χαρακτηριστικό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία