Αντιπρόεδρος ονομάζεται αξιωματούχος σε μια κυβέρνηση ή επιχείρηση που είναι μια θέση κάτω από τον πρόεδρο (ή τον διευθύνοντα σύμβουλο). Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε εκτελεστικούς αντιπροέδρους, υποδηλώνοντας ότι ο αντιπρόεδρος είναι στον εκτελεστικό τομέα της κυβέρνησης, πανεπιστήμιο ή εταιρεία. Σε ορισμένες χώρες, ο αντιπρόεδρος ονομάζεται «αναπληρωτής πρόεδρος».

Στην κυβέρνηση Επεξεργασία

Στην κυβέρνηση, ένας αντιπρόεδρος είναι πρόσωπο που έχει πρωταρχική ευθύνη να ενεργεί αντί του Προέδρου αν πεθάνει ο Προέδρος, παραιτηθεί ή κριθεί ανίκανος. Οι αντιπρόεδροι εκλέγονται είτε από κοινού με τον πρόεδρο ως επικεφαλής του, ή σπανιότερα, διορίζονται ανεξάρτητα μετά την εκλογή του προέδρου.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις με αντιπροέδρους έχουν ένα άτομο σε αυτόν τον ρόλο ανά πάσα στιγμή, αν και σε ορισμένες χώρες υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αντιπρόεδροι. Εάν ο πρόεδρος δεν είναι παρών, πεθαίνει, παραιτείται, ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ο αντιπρόεδρος γενικά θα είναι πρόεδρος. Σε πολλά προεδρικά συστήματα, ο αντιπρόεδρος δεν ασκεί πολλή καθημερινή πολιτική εξουσία, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό μέλος του κυβερνητικού υπουργικού συμβουλίου.