Αξία

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Αξία είναι η σημαντικότητα κάποιου υλικού ή πνευματικού αγαθού που μπορεί να αποτιμηθεί, έστω και υποκειμενικά. Η λέξη Αξία μπορεί να αναφέρεται:

ΟικονομίαΕπεξεργασία

ΜουσικήΕπεξεργασία

Άλλες χρήσειςΕπεξεργασία



 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.