Η Αρόη ήταν αρχαία πολίχνη στην Αχαΐα.

Χάρτης της αρχαίας Αχαΐας
Αρχαία λείψανα στο κάστρο της Πάτρας

Υπάρχουν δύο εκδοχές για την ίδρυσή της. Η μία αναφέρει ότι ο Ευρύπυλος, γιος του Ευδαίμονος, βασιλιάς της Θεσσαλίας, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, επικεφαλής Θεσσαλών ίδρυσε στην Αρόη αποικία. Η δεύτερη εκδοχή, η οποία και έχει επικρατήσει, λέει ότι η πόλη ιδρύθηκε από τον Εύμηλο, αυτόχθονα βασιλιά των Αιγιαλέων, ο οποίος με τη βοήθεια του Τριπτόλεμου από την Ελευσίνα εισήγαγε την καλλιέργεια των δημητριακών και από το όργωμα (Άροση) της γης πήρε το ονομά της. Ο Εύμηλος μαζί με τον Τριπτόλεμο οίκισαν ακολούθως την Άνθεια, η οποία έλαβε το όνομά της από το γιο του Ευμήλου Ανθεία. Ενδιάμεσα ιδρύθηκε μια νέα πόλη, η Μεσάτη. Στη συνέχεια την περιοχή κατέλαβε ο Πρευγένης μαζί με τον γιο του Πατρέα και τις συνένωσαν, ιδρύοντας μια νέα πόλη, τις Πάτρες που σημαίνει πατρίδα[1].

Σύμφωνα με τις ανασκαφικές έρευνες που έχουν γίνει, η Αρόη τοποθετείται στη σημερινή περιοχή της Άνω πόλης και στο Κάστρο της Πάτρας, όπου έχουν βρεθεί πολλά αρχαία λείψανα.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. "...δὲ οἱ τὰ ἀρχαιότατα μνημονεύοντές φασιν Εὔμηλον αὐτόχθονα οἰκῆσαι πρῶτον ἐν τῇ χώρᾳ, βασιλεύοντα αὐτὸν ἀνθρώπων οὐ πολλῶν. Τριπτολέμου δὲ ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀφικομένου τόν τε καρπὸν λαμβάνει τὸν ἥμερον καὶ οἰκίσαι διδαχθεὶς πόλιν Ἀρόην ὠνόμασεν ἐπὶ τῇ ἐργασίᾳ τῆς γῆς [...]Παυσανία Αχαϊκά

Βιβλιογραφία Επεξεργασία