Βαθμολόγηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η βαθμολόγηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 γίνεται βάσει του τερματισμού των μονοθεσίων σε κάθε αγώνα. Το παρόν σύστημα, το οποίο ισχύει από το 2010, προβλέπει ότι βαθμολογούνται οι 10 πρώτοι οδηγοί με το σύστημα 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, ενώ η ομάδα τους βαθμολογείται με το άθροισμα των βαθμών των δύο οδηγών της. Κατ' εξαίρεση, εάν ένας αγώνας διακοπεί για κάποιο σοβαρό λόγο (ατύχημα, καιρικές συνθήκες) πριν ολοκληρωθούν τα 3/4 των προβλεπόμενων γύρων, οι οδηγοί παίρνουν το 50% των βαθμών που αντιστοιχούν στη θέση τους.

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ο οδηγός που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ αντίστοιχα η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς κερδίζει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Παλαιότερες μορφές Επεξεργασία

Κατά το παρελθόν είχαν δοκιμασθεί διάφορα συστήματα βαθμολόγησης. Χαρακτηριστικά:

  • Τα πρώτα χρόνια βαθμολογούνταν μόνο οι 5 πρώτες θέσεις και ο οδηγός που έκανε τον ταχύτερο γύρο, ενώ στη βαθμολογία των κατασκευαστών η ομάδα λάμβανε μόνο τους βαθμούς του καλύτερου οδηγού της σε κάθε αγώνα. Αργότερα καταργήθηκε ο βαθμός για τον ταχύτερο γύρο και δόθηκε στην 6η θέση.
  • Στις περισσότερες διοργανώσεις, η τελική κατάταξη ενός οδηγού δεν προέκυπτε από το σύνολο των βαθμών του, αλλά από τα καλύτερα αποτελέσματά του. Για παράδειγμα, το 1988 λαμβάνονταν υπ' όψιν μόνο τα 11 καλύτερα αποτελέσματα κάθε οδηγού, με αποτέλεσμα ο 1ος Αλέν Προστ να χάσει 18 βαθμούς (από τους 105 που είχε μαζέψει) και να καταταγεί 2ος!
  • Άλλες χρονιές το πρωτάθλημα χωριζόταν σε δύο μέρη και οι οδηγοί κρατούσαν μόνο έναν αριθμό αποτελεσμάτων από κάθε μέρος.

Αναλυτικά η εξέλιξη των συστημάτων βαθμολόγησης έχει ως εξής:

Βαθμολογία οδηγών Επεξεργασία

Χρονιά Βαθμολογούμενοι τερματισμοί Τελική κατάταξη
1950 - 1959 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος τ.γ.
1950 - 1953 8 6 4 3 2 1 4 καλύτερα αποτελέσματα
1954 - 1957 8 6 4 3 2 1 5 καλύτερα αποτελέσματα
1958 8 6 4 3 2 1 6 καλύτερα αποτελέσματα
1959 8 6 4 3 2 1 5 καλύτερα αποτελέσματα
1960 - 1990 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6oς
1960 9 6 4 3 2 1 6 καλύτερα αποτελέσματα
1961 - 1962 9 6 4 3 2 1 5 καλύτερα αποτελέσματα
1963 - 1965 9 6 4 3 2 1 6 καλύτερα αποτελέσματα
1966 9 6 4 3 2 1 5 καλύτερα αποτελέσματα
1967 9 6 4 3 2 1 5+4 καλύτερα αποτελέσματα
1968 9 6 4 3 2 1 5+5 καλύτερα αποτελέσματα
1969 9 6 4 3 2 1 5+4 καλύτερα αποτελέσματα
1970 9 6 4 3 2 1 6+5 καλύτερα αποτελέσματα
1971 9 6 4 3 2 1 5+4 καλύτερα αποτελέσματα
1972 9 6 4 3 2 1 5+5 καλύτερα αποτελέσματα
1973 - 1974 9 6 4 3 2 1 7+6 καλύτερα αποτελέσματα
1975 9 6 4 3 2 1 6+6 καλύτερα αποτελέσματα
1976 - 1978 9 6 4 3 2 1 7+7 καλύτερα αποτελέσματα
1979 9 6 4 3 2 1 4+4 καλύτερα αποτελέσματα
1980 9 6 4 3 2 1 5+5 καλύτερα αποτελέσματα
1981 - 1984 9 6 4 3 2 1 Όλα τα αποτελέσματα
1985 - 1990 9 6 4 3 2 1 11 καλύτερα αποτελέσματα
1991 - 2002 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6oς
10 6 4 3 2 1 Όλα τα αποτελέσματα
2003 - 2009 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6oς 7ος 8ος
10 8 6 5 4 3 2 1 Όλα τα αποτελέσματα
2010 - 2019 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6oς 7ος 8ος 9ος 10ος
25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 Όλα τα αποτελέσματα
2019 - 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6oς 7ος 8ος 9ος 10ος τ.γ
25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 1
Χρονιά Βαθμολογούμενοι τερματισμοί Τελική κατάταξη

Βαθμολογία κατασκευαστών Επεξεργασία

  • 1950 - 1957: Δεν υπήρξε βαθμολογία κατασκευαστών.
  • 1958 - 1978: Κάθε ομάδα λάμβανε ανά αγώνα τους βαθμούς του καλύτερου οδηγού της.
  • 1979 έως σήμερα: Καθιερώνεται ο περιορισμός των δύο μονοθεσίων για κάθε ομάδα. Στη βαθμολογία κατασκευαστών λαμβάνεται υπ' όψιν το άθροισμα της βαθμολογίας τους ανά αγώνα.

Σημείωση: Για να θεωρηθεί μια ομάδα ως κατασκευάστρια, πρέπει να έχει κατασκευάσει η ίδια τουλάχιστον το αμάξωμα των μονοθεσίων της. Ομάδες που χρησιμοποιούν «ξένα» αμαξώματα (π.χ. η Ραμ το 1976 που έτρεχε με ένα παλαιό μοντέλο της Μπράμπαμ) δεν θεωρούνται κατασκευαστές και δεν βαθμολογούνται.