Βαριάντα του Ναπολέοντα

σκακιστική ορολογία
Το ματ αυτό μερικές φορές συγχέεται με το: Ματ των ανοήτων

Στο σκάκι, η Βαριάντα του Ναπολέοντα (διεθνώς γνωστή ως το Ματ των αρχαρίων: Scholar's Mate) είναι ένα ματ που επιτυγχάνεται με τις κινήσεις (σε αλγεβρική σημειογραφία):

αβγδεζηθ
8
α8 μαύρος πύργος
β8
γ8 μαύρος αξιωματικός
δ8 μαύρη βασίλισσα
ε8 μαύρος βασιλιάς
ζ8 μαύρος αξιωματικός
η8
θ8 μαύρος πύργος
α7 μαύρο πιόνι
β7 μαύρο πιόνι
γ7 μαύρο πιόνι
δ7 μαύρο πιόνι
ε7
ζ7 λευκή βασίλισσα
η7 μαύρο πιόνι
θ7 μαύρο πιόνι
α6
β6
γ6 μαύρος ίππος
δ6
ε6
ζ6 μαύρος ίππος
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5 μαύρο πιόνι
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4 λευκός αξιωματικός
δ4
ε4 λευκό πιόνι
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2 λευκό πιόνι
β2 λευκό πιόνι
γ2 λευκό πιόνι
δ2 λευκό πιόνι
ε2
ζ2 λευκό πιόνι
η2 λευκό πιόνι
θ2 λευκό πιόνι
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός ίππος
γ1 λευκός αξιωματικός
δ1
ε1 λευκός βασιλιάς
ζ1
η1 λευκός ίππος
θ1 λευκός πύργος
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Ματ με τη βαριάντα του Ναπολέοντα.
1. ε4 ε5
2. Βθ5 Ιγ6
3. Αγ4 Ιζ6??
4. Β:ζ7#

Οι κινήσεις θα μπορούσαν να έχουν γίνει με μια διαφορετική σειρά ή με κάποια ελαφρά παραλλαγή, αλλά η βασική ιδέα είναι η ίδια: η βασίλισσα και ο αξιωματικός συνδυάζονται σε μια απλή επίθεση για ματ στο τετράγωνο ζ7 (ή στο ζ2, εάν τα μαύρα κάνουν το ματ).[1]

Το ματ αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως το "ματ των τεσσάρων κινήσεων", αν και υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να κάνει κάποιος ματ σε τέσσερις ή και λιγότερες κινήσεις.[2]

Ονομασία Επεξεργασία

Η "Βαριάντα του Ναπολέοντα" αποδίδεται με διαφορετικό τρόπο σε άλλες γλώσσες. Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα που αναφέρουν τις αποδόσεις αυτές μεταφρασμένες στην διεθνή και εν συνεχεία στην ελληνική γλώσσα:[3]

Σκακιστικές παραλλαγές Επεξεργασία

  <Μ4
   Α

 Β

 Γ

 Δ

 Ε

 Ζ

 Η

 Θ

 Ι
Μ3>
   Κ
 
9                     9
8                     8
7                     7
6                     6
5                     5
4                     4
3                     3
2                     2
1                     1
0                     0
     Α
<Μ1
 Β
 Γ
 Δ
 Ε
 Ζ
 Η
 Θ
 Ι
   Κ
Μ2>
 
Το ματ των αρχαρίων στο Ωμέγα σκάκι.

Στις διάφορες σκακιστικές παραλλαγές τα παρόμοια ματ με τέσσερις κινήσεις ονομάζονται επίσης Ματ των αρχαρίων. Για παράδειγμα, το αντίστοιχο ματ στο Ωμέγα σκάκι γίνεται με τις εξής κινήσεις:

1. ζ4 ζ5
Στην παραλλαγή αυτή επιτρέπεται η τριπλή αρχική κίνηση των πιονιών.
2. Αγ4 Αγ5
3. Βκ5 Ιη7??
Ο ίππος κινείται για να προστατέψει το πιόνι στο ζ5.
4. Β:η8#

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Hooper & Whyld (1992), Scholar's mate.
  2. Sunnucks (1970), Scholar's mate.
  3. Kidder (1960), Scholar's mate.

Πηγές Επεξεργασία

  • Hooper, David; Whyld, Kenneth (1992), «Scholar's Mate», The Oxford Companion to Chess (2η έκδοση), Oxford University Press, ISBN 0-19-280049-3 
  • Kidder, Harvey (1960), Illustrated Chess for Children, Doubleday, ISBN 0-385-05764-4 
  • Sunnucks, Anne (1970), «Scholar's Mate», The Encyclopaedia of Chess (2η έκδοση), St. Martins Press, ISBN 978-0-7091-4697-1