Η σελίδα αυτή είναι μέρος της Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο και παρουσιάζει μερικούς από τους ελέγχους που οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν στα λήμματα της επιχείρησης. Απλά πατείστε σε κάποιο από τους συνδέσμους που ακολουθούν και κάντε τις ανάλογες διορθωσεις. (Μερικές φορές οι σύνδεσμοι αργούν να ανοίξουν. Να έχετε υπομονή.)

Πρότυπο επιχείρησης

Επεξεργασία

Τελευταίος έλεγχος: 01/01/2015

Τελευταίος έλεγχος: 14/04/2014

Υποεπιχειρήσεις

Επεξεργασία

Τελευταίος έλεγχος: 14/04/2014

Ποδοσφαιριστές

Επεξεργασία

Τελευταίος έλεγχος: 01/01/2015

Τελευταίος έλεγχος: 01/01/2015

Τελευταίος έλεγχος: 14/04/2014

Πηγές και εγκυκλοπαιδικότητα

Επεξεργασία
  • Έλεγχος αν σε κάποιο από τα λήμματα έχει προστεθεί το πρότυπο {{Πηγές}} (οπόταν τα λήμματα χρειάζονται προσθήκη πηγών): [7]

Τελευταίος έλεγχος: 01/01/2013

Τελευταίος έλεγχος: 01/01/2013

Κατηγορίες

Επεξεργασία

Τελευταίος έλεγχος: 01/01/2015

Αθλητικά γεγονότα

Επεξεργασία

Τελευταίος έλεγχος: 14/04/2014