Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Υποεπιχειρήσεις

Η σελίδα αυτή είναι μέρος της Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο και παρουσιάζει μια λίστα με όλες τις υποεπιχειρήσεις της Επιχείρησης Ποδόσφαιρο καθώς και οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας υποεπιχείρησης από χρήστες που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο τομέα του ποδοσφαίρου.

Υποεπιχειρήσεις της Επιχείρησης Ποδόσφαιρο

Επεξεργασία

Ανά ομάδα

Επεξεργασία

Ανενεργές υποεπιχειρήσεις

Επεξεργασία

Γιατί υπάρχουν Υποεπιχειρήσεις

Επεξεργασία

Οι υποεπιχειρήσεις επιτρέπουν στους χρήστες να επικεντρωθούν στη δημιουργία και στη βελτίωση λημμάτων σχετικά με το θέμα στο οποίο εστιάζουν (π.χ. μόνο σε λήμματα του Αγγλικού ποδοσφαίρου).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα 10-20 συντακτών μπορεί να βελτιώσει μια σειρά από λήμματα που σχετίζονται με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν ώρες δημιουργίας περιττών σελίδων νέας επιχείρησης, αποτίμησης και λήψης αποφάσεων σε θέματα μορφοποίησης.

Η Επιχείρηση Ποδόσφαιρο προτιμά τη χρήση υποεπιχειρήσεων σε επιμέρους έργα. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των χρηστών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο χρησιμοποιεί τους ίδιους οδηγούς μορφοποίησης και τα ίδια πρότυπα, δεν χρειάζεται η δημιουργία ξεχωριστής επιχείρησης.

Με τη δημιουργία υποεπιχειρήσεων και την ταξινόμηση των λημμάτων στις υποεπιχειρήσεις με τη χρήση του προτύπου στη σελίδα συζήτησης των λημμάτων, αποφεύγεται η ακαταστασία στις σελίδες αυτές και ευκολύνεται το έργο των χρηστών.

Ένας άλλος καλός λόγος για την προτίμηση των υποεπιχειρήσεων είναι η επικοινωνία. Τα διάφορα έργα στη Βικιπαίδεια συχνά αποτυγχάνουν να επιτρέψουν σε άλλους χρήστες να κατανοήσουν τι κάνουν, ποιες προτάσεις γίνονται, τι έχει αλλάξει συναινετικά. Μερικές φορές αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη σύγκρουση, ειδικά πάνω στην εγκυκλοπαιδικότητα ή στις αλλαγές των οδηγών μορφοποίησης. Φέρνοντας όλους μαζί και παρέχοντάς τους ένα κεντρικό σημείο συζήτησης ελπίζουμε να το αποφύγουμε αυτό και να βοηθήσουμε να παραμένει ο κάθε χρήστης ενημερωμένος με το τι συμβαίνει στο πεδίο ενδιαφέροντος του.

Δημιουργία υποεπιχείρησης

Επεξεργασία

Η δημιουργία υποεπιχείρησης απαιτεί χρόνο και αρκετή δουλειά. Γενικά συνίσταται να προηγηθεί συζήτηση στην κύρια σελίδα της Επιχείρησης Ποδόσφαιρο, πριν την δημιουργία υποεπιχείρησης, ειδικά όσον αφορά το όνομα και το πεδίο εφαρμογής της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα πριν από τη δημιουργία μιας νέας υποεπιχείρησης. Ο οδηγός αυτός μπορεί να σας βοηθήσει να εισηγηθείτε ή να δημιουργήσετε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να παραμείνει ενεργή.

Τι είναι "υποεπιχείρηση"

Επεξεργασία

Μια υποεπιχείρηση αποτελεί μια ομάδα χρηστών που αποτελούν μέρος μιας Επιχείρησης, οι οποίοι επιθυμούν να επικεντρωθούν σε μια συγκεκριμένη πτυχή της Επιχείρησης και να βελτιώσουν μια συγκεκριμένη περιοχή λημμάτων.

Οι υποεπιχειρήσεις ακολουθούν τους οδηγούς μορφοποίησης, την αποτίμηση και τις συζητήσεις της Επιχείρησης στην οποία ανήκουν. Δεν δημιουργούν κατ 'ανάγκη τη δική τους γραφειοκρατία.

Καθορισμός πεδίου

Επεξεργασία

Πρέπει να αποφασίσετε για ποια συγκεκριμένη περιοχή του ποδοσφαίρου θα επικεντρωθεί η υποεπιχείρηση σας. Το θέμα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ ώστε να προσεγγίσει αρκετούς συμμετέχοντες αλλά αρκετά περιορισμένο ώστε οι συντάκτες να μην επιβαρυνθούν πολύ με την υποεπιχείρηση. (για παράδειγμα καλύτερα να δημιουργηθεί μία υποεπιχείρηση για το αγγλικό ποδόσφαιρο, μία για το ισπανικό κ.ο.κ. παρά μία υποεπιχείρηση για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο). Η δημιουργία μιας υποεπιχείρησης που ασχολείται με το ποδόσφαιρο σε μια συγκεκριμένη χώρα/ομοσπονδία μπορεί να αποτελέσει το καταλληλότερο παράδειγμα μιας υποεπιχείρησης στο ποδόσφαιρο. Φυσικά, μπορούν να δημιουργηθούν και υποεπιχειρήσεις για συγκεκριμένες ομάδες μιας χώρας (π.χ. Ρεάλ Μαδρίτης), εφόσον μια τέτοια υποεπιχείρηση μπορεί να προσελκύσει αρκετούς συντάκτες και εφόσον μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά λήμματα στην υποεπιχείρηση αυτή. Το πεδίο εφαρμογής μιας υποεπιχείρησης μπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί ανά πάσα στιγμή, αλλά είναι καλύτερα να προκαθοριστεί από την αρχή της δημιουργίας της υποεπιχείρησης.

Καθορισμός ενδιαφέροντος χρηστών

Επεξεργασία

Πριν τη δημιουργία υποεπιχείρησης, πρέπει πρώτα να εντοπίσετε εάν θα ήταν αρκετά χρήσιμη και ελκυστική στους συντάχτες, ώστε να παρεμίνει ενεργή. Μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό καταθέτοντας πρόταση στη συζήτηση στην κύρια σελίδα της Επιχείρησης Ποδόσφαιρο. Συνήθως τρεις τουλάχιστον συντάκτες είναι αρκετοί. Αν δεν επιδείξουν ενδιαφέρον για την πρόταση σας τουλάχιστον τρεις συντάκτες, μπορείτε να καθορίσετε εκ νέου το πεδίο εφαρμογής της υποεπιχείρησης ή να την προτείνετε ξανά μετά από μερικούς μήνες.

Εάν η πρόταση σας έχει τρεις και περισσότερους συντάκτες οι οποίοι θα επιδείξουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και υπάρχει συναίνεση της κοινότητας για τη δημιουργία της υποεπιχείρησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Δημιουργία σελίδας υποεπιχείρησης

Επεξεργασία
Μη δημιουργήσετε σελίδα υποεπιχείρησης εφόσον δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον συμμετοχής και η συναίνεση της κοινότητας για τη δημιουργίας της.

Καθορίστε ποιες είναι οι κύριες Επιχειρήσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα είναι η Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο μόνο. Μερικές φορές όμως μπορεί η υποεπιχείρηση να υπάγεται και σε άλλες Επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η υποεπιχείρηση Ισπανικό ποδόσφαιρο μπορεί να ενταχθεί και στην Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ισπανία.

Δημιουργήστε τη σελίδα της υποεπιχείρησης στο [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/ΟΝΟΜΑΥΠΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ]] χρησιμοποιώντας τον παρακάτω οδηγό μορφοποίησης. Αντιγράψτε τον οδηγό στη σελίδα της υποεπειχήρησης και τροποποιήστε τον ανάλογα.

{{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/πλοήγηση}}
Καλωσορίσατε στην υποεπιχείρηση '''ΟΝΟΜΑΥΠΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ''' της [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο|Επιχείρηση Ποδόσφαιρο]].

==Πεδίο δράσης==
Η υποεπιχείρηση ΟΝΟΜΑΥΠΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ καλύπτει...
* περιοχή
<!-- Γράψτε εδώ τι καλύπτει και τι όχι το πεδίο δράσης της υποεπιχείρησης -->

==Μέλη==
Είστε ελεύθεροι να προσθέσετε το όνομά σας στη λίστα εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε κι εσείς στην υποεπιχείρηση! (Θυμηθείτε να προσθέσετε το όνομα σας και στην [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Μέλη|κύρια λίστα μελών]] της επιχείρησης).
<!-- Παρακαλώ αφαιρέστε τον Κύριο Παράδειγμα και αυτό το σχόλιο όταν προσθέσετε το πρώτο όνομα της επιχείρησης. -->
# {{user|Παράδειγμα}}

=== Σελίδα χρήστη ===
Οι συμμετέχοντες στην υποεπιχείρηση μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προσθέσουν το παρακάτω [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/Πρότυπο|πρότυπο]] στη σελίδα χρήστη τους:

{{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/Πρότυπο}} 

Απλά αντιγράψτε την παράμετρο '''{{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/Πρότυπο}}''' στη σελίδα χρήστη.

==Οδηγίες==
Όλα τα λήμματα που θα δημιουργηθούν πρέπει να ακολουθούν το γενικό [[Βικιπαίδεια:Οδηγός μορφοποίησης λημμάτων|οδηγό μορφοποίησης λημμάτων]] 
της Βικιπαίδειας. Επιπρόσθετα, '''θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγοί μορφοποίησης της 
[[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο|Επιχείρησης Ποδόσφαιρο]]. 
Οι οδηγοί αυτοί είναι: 
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ποδοσφαιρικές Ομάδες|'''Ποδοσφαιρικές Ομάδες''' :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Εθνικές Ομάδες Ποδοσφαίρου|'''Εθνικές Ομάδες Ποδοσφαίρου'''  :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Εθνικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου|'''Εθνικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου'''  :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Διοργανώσεις|'''Διοργανώσεις''' :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ποδοσφαιρικές περίοδοι|'''Ποδοσφαιρικές περίοδοι'''  :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ποδοσφαιρική περίοδος ομάδας|'''Ποδοσφαιρική περίοδος ομάδας'''  :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Παιχνίδια|'''Παιχνίδια ποδοσφαίρου'''  :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ποδοσφαιριστές (οδηγός)|'''Ποδοσφαιριστές''' :οδηγός μορφοποίησης]]
* [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Στάδια|'''Ποδοσφαιρικά Στάδια'''  :οδηγός μορφοποίησης]]

===Κατηγορίες===
Όλα τα λήμματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο δράσης της υποεπιχείρησης πρέπει να έχουν τις κατάλληλες κατηγορίες. 
Συμβουλευτείτε τη σελίδα [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Κατηγορία]] για να εντοπίσετε τις κατάλληλες κατηγορίες. 
Αν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει η κατηγορία που πρέπει να προστεθεί μπορείτε να δημιουργήσετε μία. 

Εναλαχτικά οι κατηγορίες που εντοπίστηκε ότι σχετίζονται με την παρούσα υποεπιχείρηση είναι οι ακόλουθες:
<!-- Προσθέστε τις κατηγορίες εδώ! -->

==Σελίδες με πρότυπα==
Στις σελίδες που παρατίθενται, παρουσιάζονται τα πρότυπα που έχουν σχέση με το ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα λήμματα της υποεπιχείρησης. Για τα κύρια πρότυπα, ανατρέξτε στην [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Πρότυπα]]. 
<!-- Προσθέστε σελίδες με πρότυπα σχετικά με την υποεπιχείρηση -->

==Αξιόλογα λήμματα/Καλά λήμματα==

<!-- Προσθέστε τα αξιόλογα ή καλά λήμματα της υποεπιχείρησης εδώ -->

== Πηγές ==

<!-- Προσθέστε εδώ πηγές που πιθανών να βοηθάνε τα μέλη της υποεπιχείρησης -->

==Λήμματα υποεπιχείρησης==
Μπορείτε να δείτε τα λήμματα της υποεπιχείρησης στη σελίδα [[:Κατηγορία:Λήμματα Επιχείρησης Ποδόσφαιρο/ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ]].

Θυμηθείτε να προσθέσετε το πρότυπο της [[Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο]] με ενεργοποιημένη την παράμετρο για το ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σε όλες τις σελίδες συζήτησης των λημμάτων υποεπιχείρησης. Απλά αντιγράψτε την παράμετρο '''{{Επιχείρηση Ποδόσφαιρο |τάξη= |σπουδαιότητα= | οε1=ΟΝΟΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ }}''' . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σελίδα του [[Πρότυπο:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο|προτύπου]]

==Επιθυμητά Λήμματα==
<!-- Προσθέστε εδώ επιθυμητά λήμματα που πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να εμπλουτιστεί σημαντικά η υποεπιχείρηση-->

[[Κατηγορία:Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο|{{PAGENAME}}]]

Όταν η σελίδα αυτή δημιουργηθεί προσθέστε το πρότυπο {{Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/πλοήγηση}} και στη σελίδα συζήτησης της υποεπιχείρησης.

Τέλος, προσθέστε την υποεπιχείρηση στη λίστα υποεπιχειρήσεων της παρούσας σελίδας, στο σημείο Υποεπιχειρήσεις της Επιχείρησης Ποδόσφαιρο.

Εάν μια υποεπιχείρηση είναι αδρανής

Επεξεργασία

Μερικές υποεπιχειρήσεις μπορεί να είναι αδρανείς ή να είναι φυσιολογικά ανενεργές όταν ο σκοπός τους έχει ολοκληρωθεί (π.χ. μια υποεπιχείρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2010), ή όταν υπάρχει έλλειψη συντακτών ή γίνονται κυρίως σημάνσεις παρά επεξεργασίες και βελτιώσεις λημμάτων.

Η μετατροπή μιας υποεπιχείρησης σε ανενεργή δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αφού μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου οποιαδήποτε στιγμή. Ένα από τα οφέλη χρήσης μια υποεπιχείρησης είναι ότι ακόμα και όταν μια υποεπιχείρηση γίνει ανενεργή, τα λήμματα της έχουν τη δυνατότητα να τα τύχουν επεξεργασίας από τους -κατά πολύ περισσότερους- συντάκτες της κύριας Επιχείρησης.

Αν η υποεπιχείρηση καταστεί ανενεργή, μπορείτε να το δηλώσετε στην παρούσα σελίδα στο σημείο Ανενεργές υποεπιχειρήσεις.