Η σελίδα αυτή είναι μέρος της Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο και παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επιμεληθείτε ένα λήμμα σχετικό με το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει επισυμανθεί ως λήμμα που χρειάζεται επιμέλεια.

Δημιουργία λημμάτων Επεξεργασία

Τα λήμματα τα οποία χρειάζεται να δημιουργηθούν παρουσιάζονται στη Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Επιθυμητά λήμματα. Μπορείτε να βοηθήσετε δημιουργώντας ένα από τα λήμματα αυτά ή κάποιο άλλο λήμμα. Πριν δημιουργήσετε ένα νέο λήμμα καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε ένα από τους οδηγούς μορφοποίησης.

Επέκταση λημμάτων Επεξεργασία

Τα λήμματα τα οποία χρειάζονται επέκταση παρουσιάζονται στην Κατηγορία:Ποδόσφαιρο-επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε επιλέγοντας ένα λήμμα από την κατηγορία αυτή, να το επεκτείνεται και ακολούθως να αφαιρέσετε το πρότυπο {{ποδόσφαιρο-επέκταση}} από το λήμμα.

Προσθήκη κουτιών πληροφοριών Επεξεργασία

Τα λήμματα βιογραφίας ποδοσφαιριστών/ομάδων/πρωταθλημάτων που χρειάζονται κουτί πληροφοριών παρουσιάζονται στην Κατηγορία:Ποδόσφαιρο-κουτί. Τοποθετούνται στην κατηγορία αυτή με τη χρήση της παραμέτρου {{ποδόσφαιρο-κουτί}}.

Μπορείτε να βοηθήσετε τοποθετώντας το κατάλληλο κουτί στο λήμμα και ακολούθως να αφαιρέσετε την παράμετρο {{ποδόσφαιρο-κουτί}}. Μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα από τους οδηγούς μορφοποίησης. Μία λίστα των προτύπων αυτών βρίσκεται στη σελίδα Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Πρότυπα.

Προσθήκη εικόνων Επεξεργασία

Τα λήμματα στα οποία έχει ζητηθεί η προσθήκη εικόνων, φωτογραφιών ή διαγραμμάτων σε αυτά παρουσιάζονται στην κατηγορία Κατηγορία:Λήμματα ποδοσφαίρου για τα οποία ζητήθηκε εικόνα.

Λήμματα που χρειάζονται προσοχή από ειδικό Επεξεργασία

Τα λήμματα που χρειάζονται προσοχή από ειδικό σε ένα θέμα σχετικό με το ποδόσφαιρο παρουσιάζονται στην Κατηγορία:Λήμματα ποδοσφαίρου που χρειάζονται προσοχή από ειδικό. Τα λήμματα τοποθετούνται στην κατηγορία αυτή με τη χρήση της παραμέτρου {{ειδικός-Ποδόσφαιρο}}.

Διόρθωση νεκροί εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Μερικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται ως πηγές στα λήμματα, στην πορεία του χρόνου γίνονται ανενεργοί. Αν εντοπίσετε ένα τέτοιο σύνδεσμο σε ένα λήμματα προσθέστε το πρότυπο {{dead link}} μετά από τον ανενεργό σύνδεσμο, που θα ειδοποιήσει άλλους συντάκτες ότι ο σύνδεσμος είναι νεκρός.

Μπορείτε επίσης να διορθώσετε το σύνδεσμο (αν έχει πρόβλημα στη σύνταξη) ή να τον αντικαταστήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Βικιπαίδεια:Νεκροί εξωτερικοί σύνδεσμοι. Σε περίπτωση που μετά τη διόρθωση σας δεν υπάρχει πλέον νεκρός σύνδεσμος στο λήμμα, αφαιρέστε το σύνδεσμο {{dead link}}.

Κατάλογος με ποδοσφαιρικά λήμματα που περιέχουν σήμανση για νεκρούς εξωτερικούς συνδέσμους. Στον κατάλογο δεν εμφανίζονται λήμματα που έχουν νεκρούς συνδέσμους αλλά δεν έχουν σήμανση.

Επισήμανση λημμάτων Επεξεργασία

Στα λήμματα που είναι σχετικά με το ποδόσφαιρο και ανήκουν στο πεδίο της Επιχείρησης Ποδόσφαιρο πρέπει τα τοποθετείται το πρότυπο {{Επιχείρηση Ποδόσφαιρο}} στη σελίδα συζήτησης τους. Η προσθήκη του προτύπου βοηθά τα μέλη της επιχείρησης να εργάζονται σε αυτά και να διαχειρίζονται τα χιλιάδες λήμματα της επιχείρησης. Η χρήση των πεδίων του προτύπου βοηθά στην οργάνωση των λημμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και ενεργοποίηση διαφόρων παραμέτρων δείτε σελίδα συζήτησης για οδηγίες.

Κατηγορίες λήμματος Επεξεργασία

Στα λήμματα τα οποία δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κατηγορίες ή υπάρχουν λανθασμένες μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Κατηγορία.