Βικιπαίδεια:Πανεπιστημιακά Εγχειρήματα/ΑΠΘ Μαθηματικό 2016/Προτεινόμενα λήμματα

Κύρια σελίδα Χρήστες (φοιτητές) Ambassadors (βοηθοί) Λήμματα
Wikipedia Education Program Aristotle University of Thessaloniki logo.svg

Διαδικασία επιλογήςΕπεξεργασία

Κάθε λήμμα μπορεί να επιλεγεί από 2-3 φοιτητές. Μην δουλέψετε το λήμμα σας από τον ίδιο λογαριασμό, αλλά ξεχωριστά ο καθένας ώστε να διορθώνετε το ζευγάρι σας. Αν έχετε πρόβλημα στην επιλογή λήμματος απευθυνθείτε στον βοηθό σας ή σε αυτή τη σελίδα συζήτησης

Ανοιχτά λήμματαΕπεξεργασία

Μπορείτε να επιλέξετε από αυτό τον κατάλογο λημμάτων, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί από κανένα ή έχουν δηλωθεί μόνο από ένα-δυο χρήστες ανάλογα με το μέγεθος ή τη δυσκολία τους.

Για να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη σας, γράψτε κάτω από το λήμμα

## --~~~~

και πατήστε αποθήκευση.

Εφόσον θέλετε να κάνετε μόνος το λήμμα ή έχετε συμπληρώσει δυο ονόματα, μεταφέρετε το λήμμα από τον κατάλογο ανοιχτών λημμάτων στον κατάλογο κλειστών λημμάτων (cut&paste).


 1. en:Number theory --> Θεωρία αριθμών (χρειάζεται δραστική επέκταση)
 2. en:Statistical hypothesis testing --> Εξέταση στατιστικών υποθέσεων
 3. en:Sheaf (mathematics) --> Δεμάτιο (μαθηματικά)
 4. en:Adjoint functors --> Συζυγοί συναρτητές
 5. en:Algebraic K-theory --> Αλγεβρική θεωρία Κ
 6. en:Algebraic curve --> Αλγεβρική καμπύλη
 7. en:Bell's theorem --> Θεώρημα του Μπελ
 8. en:Brouwer fixed-point theorem --> Θεώρημα σταθερού σημείου του Μπράουερ
 9. en:Chebyshev's inequality --> Ανισότητα του Τσεμπίσεφ
 10. en:Clifford algebra --> Άλγεβρα Κλίφορντ
 11. en:Connection (mathematics) --> Σύνδεσμος (μαθηματικά)
 12. en:Differential geometry of surfaces --> Διαφορική γεωμετρία επιφανειών
 13. en:Distribution (mathematics) --> Κατανομή (μαθηματικά)
 14. en:Fast Fourier transform --> Ταχύς μετασχηματισμός Φουριέ
 15. en:Holonomy --> Ολονομία

Κλειστά λήμματαΕπεξεργασία

 1. en:Heat equation --> Εξίσωση θερμότητας
  1. --Mike.ip1993 (συζήτηση) 15:54, 24 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --2A02:214C:8228:9000:5533:8DA7:D595:B799 07:25, 28 Μαΐου 2016 (UTC)
 2. en:Algebraic variety --> Αλγεβρική ποικιλία
  1. --ΕλπιδαΔ (συζήτηση)ΕλπιδαΔ
  2. --Elephtheria b (συζήτηση) 17:57, 25 Μαΐου 2016 (UTC) elephtheria_b
 3. Algebra --> Άλγεβρα (ολοκλήρωση)
  1. --Mkpapager (συζήτηση) 16:20, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Vasilesp (συζήτηση) 16:27, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
 4. en:Cook–Levin theorem --> Θεώρημα Κουκ-Λέβιν
  1. --NtrinaMouxo
  2. --FeniaGk
 5. en:Commutative ring --> Αντιμεταθετικός δακτύλιος (χρειάζεται δραστική επέκταση, πρακτικά δεν υπάρχει λήμμα)
  1. --Famavrom
  2. --ΣΟΦΙΑ ΕΡΜ
 6. en:Haar measure --> Μέτρο του Χάαρ
  1. --Alex k 55 (συζήτηση) 11:29, 28 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Marpat7 (συζήτηση) 15:19, 29 Μαΐου 2016 (UTC)
 7. Gottfried Wilhelm Leibniz --> Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς (ολοκλήρωση)
  1. --AchilleasValozos (συζήτηση) 17:17, 9 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --MarinaKardakou (συζήτηση) 18:24, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
 8. en:Arithmetic --> Αριθμητική (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --CKikosc (συζήτηση) 19:32, 9 Μαΐου 2016 (UTC)
 9. en:Cauchy's integral formula --> Ακέραιος τύπος του Κωσύ
  1. --christzn
  2. --Spymath
 10. en:Commutative algebra --> Αντιμεταθετική άλγεβρα (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --VasilisVV (συζήτηση) 15:19, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Lianaoug (συζήτηση) 15:27, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
 11. en:Functional analysis --> Συναρτησιακή ανάλυση
  1. --Charitoumath
  2. --Psvasiliki
 12. en:Riemann sphere --> Σφαίρα του Ρήμαν
  1. --Marlon1978
  2. --vchatzi2016
 13. en:Differential calculus --> Διαφορικός λογισμός
  1. --Asalvano
  2. --Stasinak (συζήτηση) 17:30, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
 14. en:Real analysis --> Ανάλυση πραγματικών συναρτήσεων
  1. Mitsos155 (συζήτηση) 18:30, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. Gtsikalas (συζήτηση) 18:29, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
 15. en:Differential equation --> Διαφορική εξίσωση
  1. --PetroulaIvan 13024
  2. --Erasmiap
  3. --Efklkats
 16. en:Isomorphism --> ισομορφισμός
  1. --Βασίλης Παπαγ (συζήτηση) 17:53, 9 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Dandreadi
 17. en:Prime number theorem --> Θεώρημα πρώτων αριθμών (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --Vaiasid (συζήτηση) 19:25, 10 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Stevemis23 (συζήτηση) 19:26, 10 Μαΐου 2016 (UTC)
 18. en:Ordinary differential equation --> Συνήθης διαφορική εξίσωση (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --Roulaplou
  2. --Dimitradimi89
 19. en:Quadratic formula --> Τετραγωνικός τύπος
  1. --madness23
  2. --Sek7oR87
  3. --Siren2897
 20. en:Modular arithmetic --> Αριθμητική υπολοίπων
  1. --Themis612 (συζήτηση) 17:51, 15 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Elisabeth521 (συζήτηση) 17:52, 15 Μαΐου 2016 (UTC)
 21. en:Geometric group theory --> Γεωμετρική θεωρία ομάδων
  1. --GiannisAdis (συζήτηση) 21:42, 17 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Tziotzioulabrini (συζήτηση) 21:39, 17 Μαΐου 2016 (UTC)
 22. en:Symmetry in mathematics --> Συμμετρία στα μαθηματικά
  1. --Vivichristod (συζήτηση) 09:43, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --KRompecorazones (συζήτηση) 10:26, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
 23. en:Cardinal number --> Πληθικός αριθμός
  1. --Timichrysi
  2. --Madim10
 24. en:Statistical classification --> Στατιστική ταξινόμηση
  1. --George tsitla (συζήτηση) 11:38, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Werbun (συζήτηση) 11:41, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
 25. en:Cayley–Hamilton theorem --> Θεώρημα Κέιλεϊ-Χάμιλτον
  1. --adavasili15613
  2. --amitsiak15844
  3. --theopert15497
 26. en:Arc length --> Μήκος τόξου
  1. --Ioankika (συζήτηση) 10:52, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Iadallas (συζήτηση) 10:54, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
 27. en:History of geometry --> Ιστορία της γεωμετρίας
 28. en:Poincaré conjecture --> Εικασία του Πουανκαρέ
  1. --ganaka16000
  2. --Asimeniachliara
  3. --kic16087
 29. en:Gaussian elimination --> Γκαουασιανή απαλοιφή
  1. --xatzimixail
  2. --Christinafou
  3. --Tsiavou
 30. en:Collatz conjecture --> Εικασία του Κόλατζ
  1. --Vaggos98
  2. --sofos97
  3. --Alexntoupis
 31. en:Alfred Tarski --> Άλφρεντ Τάρσκι
  1. --GCKaraf (συζήτηση) 19:53, 12 Μαΐου 2016 (UTC)GCKaraf
  2. --Zina me (συζήτηση) 14:14, 13 Μαΐου 2016 (UTC)Zina me
  3. --Evanatha (συζήτηση) 14:25, 19 Μαΐου 2016 (UTC)Evanatha
 32. en:Percentage --> Ποσοστό
  1. --Alikkesk
 33. en:Graph minor --> Ελάσσων γράφος
  1. --DimGouv (συζήτηση) 16:54, 26 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Lefpag (συζήτηση) 16:52, 26 Μαΐου 2016 (UTC)
 34. en:Algebraic topology --> Αλγεβρική τοπολογία
  1. --Dparasid
  2. --Kalypsog
 35. en:Cantor's theorem --> Θεώρημα του Καντόρ
  1. Rafatsak (συζήτηση) 14:01, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
 36. en:Continuum hypothesis --> Υπόθεση του συνεχούς
  1. --Ioan kal (συζήτηση) 13:34, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
 37. en:Holomorphic function --> Ολόμορφη συνάρτηση
  1. --Alexkarakasi (συζήτηση) 17:46, 22 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Ststergianas (συζήτηση) 17:48, 22 Μαΐου 2016 (UTC)
 38. en:Likelihood-ratio test --> Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών
  1. Kostis pap93 (συζήτηση) 19:43, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
 39. en:Classification of finite simple groups --> Ταξινόμηση πεπερασμένων απλών ομάδων
  1. --Nikos15574 (συζήτηση) 10:17, 20 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Kosmas93 (συζήτηση) 10:19, 20 Μαΐου 2016 (UTC)
 40. en:Chi-squared test --> Δοκιμασία X2
  1. Anastasianik (συζήτηση) 13:34, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
 41. en:Computable function --> Υπολογίσιμη συνάρτηση
  1. --Fotis Agrafiotis (συζήτηση) 20:34, 19 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Vasileios Bekiaridis (συζήτηση) 20:32, 19 Μαΐου 2016 (UTC)
 42. en:Euclidean geometry --> Ευκλείδεια γεωμετρία (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --Tsakstef (συζήτηση) 10:50, 10 Μαΐου 2016 (UTC)Tsakstef 15043
  2. --Alex7sam7 (συζήτηση) 09:33, 19 Μαΐου 2016 (UTC)
  3. --Tsaki4 (συζήτηση) 09:37, 19 Μαΐου 2016 (UTC)
 43. en:Differential geometry --> Διαφορική γεωμετρία (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --Valentinachasiotou (συζήτηση) 14:25, 24 Μαΐου 2016 (UTC)
 44. en:Complex plane --> Μιγαδικό επίπεδο
  1. --Aspasia Anetaki
  2. --Christina Lymperidou
  3. --Marianna Dialyna
 45. en:Exponential growth --> Εκθετική αύξηση
  1. --E lne bpk (συζήτηση) 08:01, 26 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Re.pavleR (συζήτηση) 08:02, 26 Μαΐου 2016 (UTC)
 46. en:Banach space --> Χώρος Μπάναχ
  1. --Παναγιώτης Καραγκιόζης (συζήτηση) 07:22, 21 Μαΐου 2016 (UTC)
 47. en:Finite difference --> Πεπερασμένη διαφορά
  1. --Gkoukiari (συζήτηση) 16:50, 21 Μαΐου 2016 (UTC)
 48. en: Machine learning-->Μηχανική Μάθηση
  1. --Melmathiakh (συζήτηση) 14:07, 22 Μαΐου 2016 (UTC)
 49. en:Graph structure theorem --> Θεώρημα δομής γράφων
  1. --Μαρία Ντ.
  2. --ΚΙΚΗ Γ
 50. en:Correlation and dependence --> Συσχέτιση και εξάρτηση
  1. --Ioannastef (συζήτηση) 09:40, 24 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Georgekou (συζήτηση) 12:08, 24 Μαΐου 2016 (UTC)
 51. en:Benoit Mandelbrot --> Μπενουά Μάντελμπροτ
  1. --Kaalal ch (συζήτηση) 12:18, 13 Μαΐου 2016 (UTC)
 52. en:Euler's formula --> Τύπος του Όιλερ
  1. --Ptsamp (συζήτηση) 20:08, 11 Μαΐου 2016 (UTC)
 53. en:Type I and type II errors --> Σφάλματα Τύπου Ι και ΙΙ
  1. --CtrlA Hail Leo (συζήτηση) 19:39, 23 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Al Zaro97 (συζήτηση) 19:55, 23 Μαΐου 2016 (UTC)
 54. en:Conjugacy class --> Κλάση συζυγίας
  1. --DIMITRA LABROPOYLOY (συζήτηση) 11:32, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
 55. en:Finite difference --> Πεπερασμένη διαφορά
  1. --Gkoukiari (συζήτηση) 16:50, 21 Μαΐου 2016 (UTC)
 56. en:Functor --> Συναρτητής
  1. --Iannisdust (συζήτηση) 18:39, 24 Μαΐου 2016 (UTC)
 57. en:Coxeter group --> Ομάδα Κόξετερ
  1. --Mixalis Kourtis (συζήτηση) 14:23, 25 Μαΐου 2016 (UTC)
 58. en:Standard deviation --> Συνήθης απόκλιση
  1. --Stergiosm (συζήτηση) 15:37, 25 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Afrd7 (συζήτηση) 15:41, 25 Μαΐου 2016 (UTC)
  3. --Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης (συζήτηση) 12:19, 28 Μαΐου 2016 (UTC)
 59. en:Complete lattice --> Ολοκληρωμένο πλέγμα
  1. --Ekapanid (συζήτηση) 10:47, 22 Μαΐου 2016 (UTC)
 60. en:Dynamical system --> Δυναμικό σύστημα
  1. --Vagflor (συζήτηση) 13:04, 27 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --Trikkons (συζήτηση) 20:13, 26 Μαΐου 2016 (UTC)
 61. en:Atiyah–Singer index theorem --> Θεώρημα δείκτη Ατίγια-Σίνγκερ
  1. --Korinak
  2. --Myrtovas
  3. --Kozalaki
 62. en:Manifold --> Πολλαπλότητα
  1. --Aglofar
 63. en:Covariance and contravariance of vectors --> Συνδιακύμανση και αντιδιακύμανση διανυσμάτων
  1. --Κώστας Ν (συζήτηση) 17:09, 30 Μαΐου 2016 (UTC)
 64. en:Quantum electrodynamics --> Κβαντική ηλεκτροδυναμική
  1. --Mariza_Gou
  2. --CHARALAD
 65. en:P-value --> Τιμή σημαντικότητας
  1. --Svarnase (συζήτηση) 21:51, 5 Ιουνίου 2016 (UTC)
  2. --Vas guccis
  3. --Alex Mellios
 66. en:Manifold --> Πολλαπλότητα
  1. --Aglofar
 67. en:Variance --> Διακύμανση (χρειάζεται δραστική επέκταση)
  1. --Anastasiakrd (συζήτηση) 19:14, 25 Μαΐου 2016 (UTC)
 68. en:Alfred North Whitehead--> Άλφρεντ Νορθ Ουάιτχεντ
  1. -- olinazaf
 69. en:General topology --> Γενική τοπολογία
  1. --ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (συζήτηση) 11:00, 22 Μαΐου 2016 (UTC)
 70. en:Reuleaux triangle --> Τρίγωνο Ρολώ
  1. --Mathlover97 (συζήτηση) 14:59, 12 Μαΐου 2016 (UTC)
 71. en:Symmetry (geometry) --> Συμμετρία (γεωμετρία)
  1. --Vasiapl
  2. --Iwannagk
 72. en:Cardinality of the continuum --> Πληθικότητα του συνεχούς
  1. --Katerinakont (συζήτηση) 11:25, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
 73. en:Combinatorial design --> Συνδυαστικός σχεδιασμός
  1. --Ntelaskd (συζήτηση) 17:48, 4 Ιουνίου 2016 (UTC)
 74. en:Maximum likelihood --> Μέγιστη πιθανοφάνεια
  1. --Dimilaza (συζήτηση) 15:31, 28 Μαΐου 2016 (UTC)
 75. en:Confidence interval --> Διαστήματα εμπιστοσύνης
  1. --Leonidaskal (συζήτηση) 11:25, 3 Ιουνίου 2016 (UTC)
  2. --DimitrisAthanatos (συζήτηση) 11:26, 3 Ιουνίου 2016 (UTC)
  3. --Gustheod (συζήτηση) 11:29, 3 Ιουνίου 2016 (UTC)
 76. en:Convergence of random variables --> Σύγκλιση τυχαίων μεταβλητών
  1. --plikos13
  2. --conka92## --Kleitsiotis (συζήτηση) 21:02, 11 Ιουνίου 2016 (UTC)
 77. en:Copula (probability theory) --> Κοπούλα (θεωρία πιθανοτήτων)
  1. --Taxiarchiskon
 78. en:Exterior algebra --> Εξωτερική άλγεβρα
  1. --Ηλιανα15657
 79. en:Fiber bundle --> Δέσμη ινών
  1. --Giorgosmalo
  2. --Ggiouvananis
 80. en:Flat module --> Επίπεδο πρότυπο
  1. --Thanasispat (συζήτηση) 13:51, 23 Μαΐου 2016 (UTC)
 81. en:Geodesic --> Γεωδαισιακή
  1. --Iokastia (συζήτηση) 09:49, 19 Μαΐου 2016 (UTC)Iokastia
 82. en:Harmonic function --> Αρμονική συνάρτηση
  1. --Djoanna1902 (συζήτηση) 06:52, 18 Μαΐου 2016 (UTC)
 83. en:History of the function concept --> Ιστορία της έννοιας της συνάρτησης
  1. --Mbouchlariotou (συζήτηση) 19:27, 21 Μαΐου 2016 (UTC)
  2. --PetroulaIvan (συζήτηση) 16:41, 28 Μαΐου 2016 (UTC)
 84. en:Epimorphism --> Επιμορφισμός
  1. --marial16024
 85. en:Discrete Fourier transform --> Διακριτός μετασχηματισμός Φουριέ
  1. --ArisKalk
  2. --Skomatas
  3. --Paschaggel
 86. en:Chern class --> Κλάση Τσερν
  1. --Χρήστης:Evaggelia_1
  2. --Χρήστης:froso_1
 87. en:Connection (mathematics) --> Σύνδεσμος (μαθηματικά)
  1. --Χρήστης:ΒασιλικηΜενου
  2. --Χρήστης:Phneloph
  3. --Χρήστης:vasileiaz
 88. Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις
  1. Χρήστης:Evagrev