Βιοαέριο

Το βιοαέριο αναφέρεται συνήθως σε ένα μείγμα διαφορετικών αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου.

Το βιοαέριο αναφέρεται συνήθως σε ένα μείγμα διαφορετικών αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου. Το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από ακατέργαστες πρώτες ύλες όπως τα αγροτικά απόβλητα, κοπριά, αστικά απόβλητα, φυτική ύλη, βοθρολύματα, πράσινα απόβλητα ή απορρίμματα τροφών. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό αποτύπωμα άνθρακα.

Σωλήνες που μεταφέρουν βιοαέριο (προσκήνιο), φυσικό αέριο και συμπύκνωμα
Ένας βασικός συντελεστής στην παραγωγή βιοαερίου σε αγροκτήματα
Απλό σκαρίφημα οικιακής εγκατάστασης βιοαερίου

Το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από αναερόβια πέψη με αναερόβια βακτήρια, που χωνεύει υλικά μέσα σε ένα κλειστό σύστημα, ή ζύμωση βιοδιασπάσιμων υλικών.[1]

Το βιοαέριο είναι κυρίως μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μπορεί να έχει μικρές ποσότητες από υδρόθειο (H2S), υγρασία και σιλοξάνια. Τα αέρια μεθάνιο, υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα (CO) μπορούν να καούν ή να οξειδωθούν με οξυγόνο. Αυτή η ενεργειακή απελευθέρωση επιτρέπει στο βιοαέριο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο· μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό θέρμανσης, όπως το μαγείρεμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μια μηχανή αερίου για να μετατρέψει την ενέργεια στο αέριο σε ηλεκτρισμό και θερμότητα.[2]

Το βιοαέριο μπορεί να συμπιεστεί, με τον ίδιο τρόπο που συμπιέζεται το φυσικό αέριο σε συμπιεσμένο φυσικό αέριο και να χρησιμοποιηθεί για να παράσχει ενέργεια σε μηχανές οχημάτων. Στο Ενωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη, το βιοαέριο εκτιμάται να έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει περίπου το 17% του καυσίμου οχημάτων.[3] Πιστοποιείται ως ανανεώσιμο ενεργειακό υποκατάστατο σε κάποιες περιοχές του κόσμου. Το βιοαέριο μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί σε πρότυπα φυσικού αερίου, όταν γίνεται βιομεθάνιο.

Παραγωγή Επεξεργασία

 
Παραγωγή βιοαερίου σε αγρό, στη Γερμανία

Το βιοαέριο παράγεται ως αέριο χωματερής (LFG), παράγεται από βιοδιασπάσιμα απόβλητα στις χωματερές λόγω των χημικών αντιδράσεων και των μικροβίων, ή ως χωνεμένο αέριο με αναερόβιες πέψεις. Μια εγκατάσταση βιοαερίου είναι το όνομα που συνήθως δίνεται σε έναν αναερόβιο χωνευτήρα που επεξεργάζεται αγροτικά απόβλητα ή ενεργειακά φυτά. Μπορεί να παραχθεί χρησιμοποιώντας αναερόβιους χωνευτήρες (αεροστεγείς δεξαμενές με διαφορετικές ρυθμίσεις). Αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να τροφοδοτηθούν με ενεργειακά φυτά όπως ενσίρωση καλαμποκιού ή βιοδιασπάσιμα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων λυματολάσπης και τροφικών αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας, οι μικροοργανισμοί μετασχηματίζουν τα απόβλητα της βιομάζας σε βιοαέριο (κυρίως μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα) και χωνευμένο υλικό. Το βιοαέριο είναι ανανεώσιμη ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, ηλεκτρισμό και πολλές άλλες λειτουργίες που χρησιμοποιούν παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης, όπως αεριομηχανές των GE Jenbacher ή Caterpillar.[4] Άλλες μηχανές εσωτερικής καύσης όπως αεριοστρόβιλοι είναι κατάλληλοι για τη μετατροπή του βιοαερίου και σε ηλεκτρισμό και σε θερμότητα. Το χωνευμένο υλικό είναι το υπόλειμμα της οργανικής ύλης που δεν μετασχηματίστηκε σε βιοαέριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αγροτικό λίπασμα.

Υπάρχουν δυο βασικές διεργασίες: μεσόφιλη και θερμόφιλη χώνευση που εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε πειραματική μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας στο Φέρμπανκς, ένας χωνευτήρας 1000-λίτρων χρησιμοποιώντας ψυχρόφιλα που συλλέχτηκαν από "λάσπη μιας παγωμένης λίμνης στην Αλάσκα" παρήγαγε 200–300 λίτρα από μεθάνιο τη μέρα, περίπου 20%–30% της εξαγωγής από χωνευτήρια σε πιο θερμά κλίματα.[5]

Αέριο χωματερών Επεξεργασία

Το αέριο χωματερών παράγεται από υγρά οργανικά απόβλητα που αποσυντίθενται κάτω από αναερόβιες συνθήκες σε μια χωματερή.[6][7]

Τα απόβλητα επικαλύπτονται και συμπιέζονται μηχανικά από το βάρος των υλικών που αποτίθενται από πάνω. Αυτά τα υλικά αποτρέπουν την έκθεση σε οξυγόνο, επιτρέποντας στα αναερόβια μικρόβια να αναπτυχθούν. Έτσι, σχηματίζεται το αέριο και απελευθερώνεται αργά στην ατμόσφαιρα, αν δεν έχει ληφθεί μέριμνα για τη δέσμευση του αερίου. Το εκλυόμενο αέριο χωματερών με ανεξέλεγκτο τρόπο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο, επειδή μπορεί να γίνει εκρηκτικό, όταν διαφεύγει από τη χωματερή και αναμειχθεί με οξυγόνο. Το κατώτερο εκρηκτικό όριο είναι 5% σε μεθάνιο και το ανώτερο 15% σε μεθάνιο.[8]

Το μεθάνιο στο βιοαέριο είναι 20 φορές πιο δυνατό αέριο θερμοκηπίου από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Συνεπώς, το ανεξέλεγκτο αέριο χωματερών που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον, οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) στα αέρια των χωματερών συνεισφέρουν στο σχηματισμό της αιθαλομίχλης.

Τεχνικά Επεξεργασία

Το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) είναι ένα μέτρο της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου από αερόβιους μικροοργανισμούς για να αποσυνθέσουν την οργανική ύλη σε ένα δείγμα νερού. Η γνώση της πυκνότητας της ενέργειας του χρησιμοποιούμενου υλικού στον βιοχωνευτήρα καθώς και το BOD για τα υγρά απόβλητα επιτρέπει τον υπολογισμό της ημερήσιας εξόδου ενέργειας από έναν βιοχωνευτήρα.

Ένας άλλος όρος που συνδέεται με τους βιοχωνευτήρες είναι η ρυπαρότητα των αποβλήτων, που εκφράζει πόση οργανική ύλη υπάρχει ανά μονάδα πηγαίου βιοαερίου. Συνηθισμένες μονάδες για αυτή τη μέτρηση είναι σε mg BOD/λίτρο. Ως παράδειγμα, η ρυπαρότητα των αποβλήτων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 800–1200 mg BOD/λίτρο στον Παναμά.

Από 1 kg βιοαποβλήτων κουζίνας, μπορεί να ληφθεί 0,45 m³ βιοαερίου. Η τιμή συλλογής βιοαποβλήτων από κατοικίες είναι περίπου €70 ανά τόνο[9]

Σύσταση Επεξεργασία

Τυπική σύσταση βιοαερίου
Ένωση Τύπος %
Μεθάνιο CH4 50–75
Διοξείδιο του άνθρακα CO2 25–50
Άζωτο N2 0–10
Υδρογόνο H2 0–1
Υδρόθειο H2S 0–3
Οξυγόνο O2 0–0
Source: www.kolumbus.fi, 2007[10]

Η σύσταση του βιοαερίου ποικίλει ανάλογα με την προέλευση της πρώτης ύλης της αναερόβιας χώνευσης. Το αέριο των χωματερών έχει συγκεντρώσεις μεθανίου, συνήθως, περίπου στο 50%. Προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμάτων μπορούν να παραγάγουν βιοαέριο με 55%–75% μεθάνιο,[11] που για αντιδραστήρες με ελεύθερα υγρά μπορεί να αυξηθεί σε 80%-90% μεθάνιο, χρησιμοποιώντας επιτόπιες τεχνικές καθαρισμού αερίου.[12] Καθώς παράγεται, το βιοαέριο περιέχει υδρατμούς. Ο κλασματικός όγκος του υδρατμού είναι μια συνάρτηση της θερμοκρασίας του βιοαερίου· η διόρθωση του μετρούμενου όγκου του αερίου για το περιεχόμενο των υδρατμών και τη θερμική διαστολή γίνεται εύκολα μέσω απλών μαθηματικών,[13] που δίνουν τον πρότυπο όγκο του ξηρού βιοαερίου.

Σε κάποιες περιπτώσεις, το βιοαέριο περιέχει σιλοξάνια. Αυτά σχηματίζονται από την αναερόβια αποσύνθεση υλικών που συνήθως βρίσκονται σε σαπούνια και απορρυπαντικά. Κατά τη διάρκεια της καύσης βιοαερίου που περιέχει σιλοξάνια, απελευθερώνεται πυρίτιο και μπορεί να συνδυαστεί με ελεύθερο οξυγόνο ή άλλα στοιχεία στο καύσιμο αέριο. Σχηματίζονται ιζήματα που περιέχουν κυρίως διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) ή πυριτικά (SixOy) και μπορεί να περιέχουν ασβέστιο, θείο, ψευδάργυρο, φώσφορο. Τέτοια ιζήματα λευκών ορυκτών συσσωρεύονται σε ένα πάχος επιφάνειας αρκετών χιλιοστών και πρέπει να αφαιρεθούν με χημικούς ή μηχανικούς τρόπους.

Υπάρχουν πρακτικές και οικονομικές διαθέσιμες τεχνολογίες για την αφαίρεση των σιλοξανίων και άλλων επιμολυντών του βιοαερίου.(σπασμένος σύνδεσμος)[14]

Για 1000 kg (υγρού βάρους) εισαγωγής σε έναν τυπικό βιοχωνευτήρα, τα συνολικά στερεά μπορεί να είναι 30% του υγρού βάρους, ενώ τα πτητικά αιωρούμενα στερεά μπορεί να είναι το 90% των συνολικών στερεών. Η πρωτεΐνη μπορεί να είναι το 20% των πτητικών στερεών, οι υδατάνθρακες μπορεί να είναι το 70% των πτητικών στερεών και τέλος τα λιπαρά μπορεί να είναι το 10% των πτητικών στερεών.

Οφέλη Επεξεργασία

 
Παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια χώνευση κοπριάς προβάτων

Στη Βόρεια Αμερική, η χρήση βιοαερίου μπορεί να παραγάγει αρκετή ενέργεια για να καλύψει μέχρι το 3% της ηλεκτρικής κατανάλωσης της ηπείρου. Επιπλέον, το βιοαέριο μπορεί να βοηθήσει δυνητικά στη μείωση της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη. Υψηλά επίπεδα μεθανίου παράγονται όταν αποθηκεύεται κοπριά κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και όταν η κοπριά έχει εφαρμοστεί στο έδαφος, παράγεται επίσης υποξείδιο του αζώτου ως παραπροϊόν της διεργασίας απονίτρωσης. Το υποξείδιο του αζώτου (N2O) είναι 320 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα[15] και το μεθάνιο 21 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα.

Μετατρέποντας την κοπριά της αγελάδας σε μεθάνιο βιοαερίου μέσα από αναερόβια χώνευση, τα εκατομμύρια των βοοειδών στις ΗΠΑ μπορούν να παραγάγουν 100 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, αρκετή για να δώσει ενέργεια σε εκατομμύρια κατοικίες. Στην πραγματικότητα, μια αγελάδα μπορεί να παραγάγει αρκετή κοπριά σε μια μέρα ώστε να παραγάγει 3 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού· μόνο 2,4 κιλοβατώρες απαιτούνται για την τροφοδοσία μιας απλής λάμπας των 100 βατ για μια ημέρα.[16] Επιπλέον, μετατρέποντας την κοπριά των βοοδειών σε βιοαέριο αντί να αποσυντεθεί, τα αέρια της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορούν να μειωθούν κατά 99 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ή 4%.[17]

Εφαρμογές Επεξεργασία

 
Ένα λεωφορείο με βιοαέριο στη Σουηδία

Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού σε εργασίες λυμάτων,[18] σε μια αεριομηχανή συμπαραγωγής (CHP), όπου η αποβαλλόμενη θερμότητα από τη μηχανή χρησιμοποιείται άνετα για: θέρμανση του χωνευτήρα, μαγείρεμα, θέρμανση χώρου, θέρμανση νερού και διεργασίες θέρμανσης. Αν συμπιεστεί το βιοαέριο, μπορεί να αντικαταστήσει το συμπιεσμένο φυσικό αέριο για χρήση σε οχήματα, όπου μπορεί να τροφοδοτήσει μηχανές εσωτερικής καύσης ή κυψέλες καυσίμου και αντικαθιστά πολύ πιο αποτελεσματικά το διοξείδιο του άνθρακα από την κανονική χρήση σε επιτόπιες εγκαταστάσεις CHP.[19]

Αναβάθμιση βιοαερίου Επεξεργασία

Το παραγόμενο ακατέργαστο βιοαέριο από τη χώνευση είναι προσεγγιστικά 60% μεθάνιο και 29% CO2 με ίχνη από H2S· δεν είναι αρκετά υψηλής ποιότητας για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο αέριο για μηχανήματα. Η διαβρωτική φύση του H2S από μόνη της είναι αρκετή για να καταστρέψει το εσωτερικό μιας εγκατάστασης.

Το μεθάνιο στο βιοαέριο μπορεί να συμπυκνωθεί μέσα από μια αναβάθμιση του βιοαερίου στα ίδια πρότυπα όπως το ορυκτό φυσικό αέριο, που πρέπει να περάσει μέσα από μια διαδικασία καθαρισμού για να γίνει βιομεθάνιο. Αν το τοπικό δίκτυο αερίου το επιτρέπει, ο παραγωγός του βιοαερίου μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δίκτυα διανομής του. Το αέριο πρέπει να είναι πολύ καθαρό για να φτάσει την ποιότητα του αγωγού και πρέπει να έχει τη σωστή σύσταση για να γίνει αποδεκτό από το δίκτυο διανομής. Θα πρέπει να αφαιρεθούν τα διοξείδιο του άνθρακα, νερό, υδρόθειο και σωματίδια.

Υπάρχουν τέσσερις κύριες μέθοδοι αναβάθμισης: πλύσιμο με νερό, προσρόφηση με εναλλαγή πίεσης, προσρόφηση σελέξολ (selexol adsorption) και επεξεργασία με αμίνες.[20] Πέρα από αυτές τις μεθόδους, η χρήση τεχνολογίας διαχωρισμού μεμβράνης για την αναβάθμιση του βιοαερίου αυξάνεται και υπάρχουν ήδη αρκετές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.[21]

Η επικρατούσα μέθοδος είναι το πλύσιμο με νερό, όπου αέριο υψηλής πίεσης ρέει σε μια στήλη όπου το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα ίχνη στοιχείων καθαρίζονται με άφθονο νερό που τρέχει αντίρροπα προς το αέριο. Αυτή η διάταξη μπορεί να δώσει 98% μεθάνιο με εγγύηση των κατασκευαστών για μέγιστη απώλεια μεθανίου μέχρι 2% στο σύστημα. Καταναλώνεται χοντρικά μεταξύ 3% και 6% της συνολικής εξερχόμενης ενέργειας σε αέριο για να εκτελεστεί η αναβάθμιση του βιοαερίου.

Έγχυση βιοαερίου στο δίκτυο αερίου Επεξεργασία

Οι εγχύσεις σε δίκτυο αερίου περιλαμβάνουν και το βιοαέριο.[22] Μέχρι την ανακάλυψη της μικροσυμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού τα δύο τρίτα όλης της ενέργειας που παραγόταν από αναερόβια χώνευση χανότανε (ως θερμότητα), αλλά χρησιμοποιώντας το δίκτυο μεταφοράς του αερίου στους καταναλωτές, ο ηλεκτρισμός και η θερμότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτόπια παραγωγή.[23] Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών στη μεταφορά της ενέργειας. Οι τυπικές απώλειες ενέργειας στα συστήματα μεταφοράς στο φυσικό αέριο ποικίλουν από 1% έως 2%. Οι τρέχουσες απώλειες ενέργειας σε μεγάλα ηλεκτρικά συστήματα ποικίλουν από 5% έως 8%.[24]

Το βιοαέριο στις μεταφορές Επεξεργασία

 
"Biogaståget Amanda" ("Το τρένο βιοαερίου Αμάντα"), Σουηδία

Το βιοαέριο αν συμπυκνωθεί και συμπιεστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές οχημάτων. Το συμπιεσμένο βιοαέριο χρησιμοποιείται πλατιά στη Σουηδία, στην Ελβετία και τη Γερμανία. Ένα τρένο με βιοαέριο, με το όνομα Biogaståget Amanda (Το τρένο βιοαερίου Αμάντα), κυκλοφορεί στη Σουηδία από το 2005.[25][26] Το βιοαέριο τροφοδοτεί αυτοκίνητα. Το 1974, μια βρετανική ταινία με τίτλο Sweet as a Nut έδινε λεπτομέρειες για τη διεργασία παραγωγής βιοαερίου από κοπριά γουρουνιών και έδειχνε πώς να τροφοδοτηθεί μια προσαρμοσμένη μηχανή καύσης.[27][28] Το 2007, περίπου 12.000 οχήματα τροφοδοτούνταν με αναβαθμισμένο βιοαέριο παγκοσμίως, κυρίως στην Ευρώπη.

Μετρήσεις σε περιβάλλοντα βιοαερίου Επεξεργασία

Το βιοαέριο είναι μέρος της κατηγορίας των υγρών αερίων και αερίων συμπύκνωσης που περιλαμβάνει ομίχλη ή σταγονίδια στη ροή του αερίου. Η ομίχλη ή τα σταγονίδια είναι κυρίως ατμοί νερού που συμπυκνώνονται στις πλευρές των σωλήνων ή στοιβάδων κατά τη διάρκεια της ροής του αερίου. Τα περιβάλλοντα βιοαερίου περιλαμβάνουν χωνευτήρες απόνερων, χωματερών και τροφοδοσίας ζώων.

Υπερηχητικοί μετρητές ροής είναι ένα είδος από τις λίγες συσκευές που μπορούν να μετρήσουν σε ατμόσφαιρα βιοαερίου. Οι περισσότεροι μετρητές θερμικής ροής δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιστα δεδομένα, επειδή η υγρασία προκαλεί σταθερές αναγνώσεις υψηλής ροής και συνεχείς απότομες ανόδους ροής, αν και υπάρχουν μετρητές ροής θερμικής μάζας με εισαγωγή μοναδικού σημείου ικανοί να παρακολουθήσουν με ακρίβεια τις ροές βιοαερίου με ελάχιστη πτώση πίεσης. Μπορούν να χειριστούν διακυμάνσεις υγρασίας που συμβαίνουν στο ρεύμα ροής, λόγω των ημερήσιων και εποχικών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και αξιολογούν την υγρασία στο ρεύμα ροής για να παραγάγουν μια τιμή ξηρού αερίου.

Νομοθεσία Επεξεργασία

Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τις χωματερές.

Οι ΗΠΑ νομοθέτησαν κατά του αερίου των χωματερών, επειδή περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Στις ΗΠΑ απαιτείται οι ιδιοκτήτες χωματερών να εκτιμούν την ποσότητα των εκπεμπόμενων οργανικών ενώσεων (NMOCs) πλην μεθανίου. Αν οι εκτιμώμενες εκπομπές NMOC υπερβαίνουν τους 50 τόνους τον χρόνο, οι ιδιοκτήτες των χωματερών απαιτείται να συλλέγουν το αέριο και να το επεξεργάζονται για να αφαιρέσουν τα υπάρχοντα NMOCs. Η επεξεργασία των αερίων των χωματερών γίνεται συνήθως με καύση. Λόγω της μεγάλης απόστασης των θέσεων των χωματερών, μερικές φορές δεν είναι οικονομικά δυνατή η παραγωγή ηλεκτρισμού από το αέριο.

Χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν νομοθεσία σε ισχύ που παρέχει στους αγρότες μακροπρόθεσμο εισόδημα και ενεργειακή ασφάλεια.[29]

Προβλήματα βιοαερίου Επεξεργασία

Οι κίνδυνοι του βιοαερίου είναι βασικά παρόμοιοι με αυτούς του φυσικού αερίου, αλλά με τον πρόσθετο κίνδυνο από την τοξικότητα του κλάσματος του υδροθείου του. Το βιοαέριο μπορεί να γίνει εκρηκτικό, όταν αναμειχθεί ένα μέρος βιοαερίου με 8-20 μέρη αέρα. Όταν η δεξαμενή είναι ανοικτή για καθάρισμα ή εργασίες επισκευής πρέπει να αποφεύγονται γυμνές φλόγες, σπίθες και κάπνισμα. Αν απαιτείται φως πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας φακός ή ανακλώμενο ηλιακό φως σε καθρέπτη. Οι διαρροές βιοαερίου μυρίζουν ως σάπια αυγά (υδρόθειο). Αν κάποιος εισέρχεται σε έναν χωνευτήρα βιοαερίου, πρέπει να έχει πάντα κάποιον μαζί του για την περίπτωση που θα σταματήσει να αναπνέει επαρκώς λόγω της χαμηλής λήψης οξυγόνου.

Είναι σημαντικό ένα σύστημα βιοαερίου να μην έχει ποτέ αρνητική πίεση επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή να σκοτώσει τα βακτήρια πέψης. Αρνητική πίεση αερίου μπορεί να συμβεί αν αφαιρεθεί ή διαρρεύσει υπερβολικό αέριο. Γι' αυτό, το βιοαέριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πιέσεις κάτω από μια στήλη 2,5cm νερού, μετρημένη από πιεσόμετρο.

Συχνοί έλεγχοι διαρροής πρέπει να εκτελούνται σε ένα σύστημα βιοαερίου. Αν μυριστεί βιοαέριο οπουδήποτε, θα πρέπει να ανοιχθούν αμέσως παράθυρα και πόρτες. Αν υπάρξει φωτιά, το αέριο θα πρέπει να κλειστεί από τη βάνα του συστήματος βιοαερίου.[30]

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. National Non-Food Crops Centre. "NNFCC Renewable Fuels and Energy Factsheet: Anaerobic Digestion", Retrieved on 2011-02-16
 2. Biogas & Engines, www.clarke-energy.com, Accessed 21.11.11
 3. "Biomethane fueled vehicles the carbon neutral option" Claverton Energy Conference, 24 October 2009, Bath, UK
 4. State Energy Conservation Office (Texas). "Biomass Energy: Manure for Fuel." Αρχειοθετήθηκε 2012-10-23 στο Wayback Machine., 23 April 2009. Web. 3 October 2009.
 5. Gupta, Sujata (6 November 2010). «Bio gas comes in from the cold». New Scientist (London: Sunita Harrington): σελ. 14. http://www.newscientist.com/article/mg20827854.000-cold-climates-no-bar-to-biogas-production.html. Ανακτήθηκε στις 4 February 2011. 
 6. «Biogas - Bioenergy Association of New Zealand (BANZ)». Bioenergy.org.nz. 29 Νοεμβρίου 2006. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 25 Ιανουαρίου 2010. Ανακτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2010. 
 7. LFG energy projects
 8. Safety Page, Beginners Guide to Biogas Αρχειοθετήθηκε 2015-02-17 στο Wayback Machine., www.adelaide.edu.au/biogas. Retrieved 22.10.07.
 9. Obrecht, Matevz; Denac, Matjaz (2011). «Biogas - a sustainable energy source: new measures and possibilities for SLovenia». Journal of Energy Technology (5): 11–24. http://www.fe.um.si/images/jet/jet4-5-internet.pdf. 
 10. Basic Information on Biogas Αρχειοθετήθηκε 2010-01-06 στο Wayback Machine., www.kolumbus.fi. Retrieved 2.11.07.
 11. «Juniper Biogas Yield Comparison». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Απριλίου 2015. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 12. doi:10.1016/0961-9534(94)90067-1
 13. doi:10.1016/0961-9534(91)90028-B
 14. Tower, P.· Wetzel, J.· Lombard, X. (Μαρτίου 2006). «New Landfill Gas Treatment Technology Dramatically Lowers Energy Production Costs». Applied Filter Technology. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Ιανουαρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 30 Απριλίου 2009. 
 15. Increased Greenhouse Gas Emissions Αρχειοθετήθηκε 2016-01-17 στο Wayback Machine.', Food and Agricultural Organization of the United Nations
 16. State Energy Conservation Office (Texas). "Biomass Energy: Manure for Fuel." State Energy Conservation Office (Texas). State of Texas, 23 April 2009. Web. 3 October 2009.
 17. Webber, Michael E and Amanda D Cuellar. "Cow Power. In the News: Short News Items of Interest to the Scientific Community." Science and Children os 46.1 (2008): 13. Gale. Web. 1 October 2009 in United States.
 18. «Biogas CHP engine fitted to Anaerobic Digestion Plant». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Απριλίου 2015. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 19. «Biogas CHP engines make money». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Απριλίου 2015. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 20. «Evaluation of Upgrading Techniques for Biogas, Margareta Persson, October 2003, School of Environmental Engineering, Lund University». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 4 Δεκεμβρίου 2014. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 21. «Petersson A., Wellinger A. (2009). Biogas upgrading technologies - developments and innovations. IEA Bioenergy Task 37» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 29 Νοεμβρίου 2014. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 22. «Half Britain's homes could be heated by renewable gas». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 23. «Biogas flows through Germany's grid big time». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 14 Μαρτίου 2012. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 24. «Transmission loss». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Σεπτεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 25. «Biogas train in Sweden» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 29 Σεπτεμβρίου 2011. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 26. Friendly fuel trains (30 October 2005) New Straits Times, p. F17.
 27. «British Film Institute's database». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Ιουλίου 2013. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. 
 28. View online at National Film Board of Canada
 29. «CHP | Combined Heat and Power | Cogeneration | Wood Biomass Gasified Co-generation | Energy Efficiency | Electricity Generation». Alfagy.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουλίου 2011. Ανακτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2010. 
 30. Biogas Problems

Παραπέρα ανάγνωση Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία