Για άλλες χρήσεις, δείτε: Γάγγλιο (αποσαφήνιση).

Ένα γάγγλιο είναι μια ομάδα σωμάτων νευρώνων στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Στο σωματικό νευρικό σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα νωτιαία γάγγλια και τα γάγγλια του τριδύμου μεταξύ μερικών άλλων. Στο αυτόνομο νευρικό σύστημα υπάρχουν τόσο συμπαθητικά όσο και παρασυμπαθητικά γάγγλια που περιέχουν τα κυτταρικά σώματα των μεταγαγγλιακών συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νευρώνων αντίστοιχα.

Γάγγλιο με χρώση ηωσίνης-αιματοξυλλίνης

Τα γάγγλια αποτελούνται κυρίως από σωματικές και δενδριτικές δομές που είναι σε δέσμες ή συνδεδεμένες. Τα γάγγλια συχνά διασυνδέονται με άλλα γάγγλια για να σχηματίσουν ένα πολύπλοκο σύστημα γαγγλίων γνωστό ως πλέγμα.[1] Τα γάγγλια παρέχουν σημεία αναμετάδοσης και ενδιάμεσες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών νευρολογικών δομών στο σώμα, όπως το περιφερικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Στα σπονδυλωτά υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες γαγγλίων:

Στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, οι ίνες από το κεντρικό νευρικό σύστημα προς τα γάγγλια είναι γνωστές ως προγαγγλιακές ίνες, ενώ αυτές από τα γάγγλια έως το όργανο-τελεστή ονομάζονται μεταγαγγλιακές ίνες.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. R.S. Snell (2008). Κλινική νευροανατομία. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας. σελ. 393. ISBN 978-960-372-110-9. 
  2. 2,0 2,1 R.S. Snell (2008). Κλινική νευροανατομία. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας. σελ. 14. ISBN 978-960-372-110-9.