Γενική Τράπεζα της Ελλάδας

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδας ήταν ένας χρηματοδοτικός όμιλος που παρείχε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Geniki Bank
Νομική μορφήΑ.Ε.
ΚλάδοςΤράπεζες
Ίδρυση1937
Διάλυση2014 (απορρόφηση από Τράπεζα Πειραιώς
ΈδραΛ. Μεσογείων 109-111,
Αθήνα, Ελλάδα, Ελλάδα
Σημαντικά πρόσωπαΝίκος Καραμούζης, (Διευθύνων σύμβουλος)
Μιχάλης Σάλλας, (Μη εκτελεστικός πρόεδρος)
Προϊόντα/
Υπηρεσίες
Εμπορική τραπεζική, Επενδυτική τραπεζική, Χρηματοοικονομικά,
Ασφάλειες
ΠροϊόνταΕμπορική τράπεζα
Κύκλος εργασιών 190 εκατομμύρια (2008)
Υπάλληλοι1.059
ΜητρικήΤράπεζα Πειραιώς
Commons page Πολυμέσα

Η τράπεζα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 με κεφάλαια του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τον Ιανουάριο του 1985 έγινε εισαγωγή μετοχών της Τράπεζας για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.. Στις 5 Μαρτίου 2004 ο όμιλος της Société Générale γίνεται ο κυριότερος μέτοχος με το 50,01% και ο διακριτικός τίτλος της τράπεζας αλλάζει σε Geniki Bank. Το Σεπτέμβριο του 2005 το ποσοστό αυξήθηκε σε 52,32%. Στις 14 Δεκεμβρίου 2012 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις συνομιλίες με τη Société Générale για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Geniki Bank. Έτσι η Geniki Bank έγινε μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας όμως την επωνυμία της και παραμένοντας ξεχωριστό τραπεζικό ίδρυμα στον Ελλαδικό χώρο, έχοντας μάλιστα και ξεχωριστή άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εκείνη την περίοδο,η Geniki Bank λειτουργoύσε 80 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και παράλληλα στον όμιλο ανήκαν πέντε θυγατρικές που προσέφεραν εξειδικευμένες τραπεζικές, χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές και άλλες υπηρεσίες.

Τον Οκτώβριο του 2014,οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις αφενός της Geniki Bank και αφετέρου της Τράπεζας Πειραιώς, ενέκριναν την πλήρη συγχώνευση της Τράπεζας με τη μητρική της (την Τράπεζα Πειραιώς). Έτσι λοιπόν, την 20 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, προχώρησε η συγχώνευση (μέσω της πλήρους απορρόφησης της Geniki Bank από την Τράπεζα Πειραιώς). Με αυτόν τον τρόπο, μετά και από τη λειτουργική ενοποίησή της με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, έπεσαν ουσιαστικά "τίτλοι τέλους" για την τράπεζα που η λειτουργία της αριθμούσε σχεδόν ογδόντα έτη και η διακριτική επωνυμία "Geniki Bank", έπαψε πλέον να υφίσταται.

Το παλιό λογότυπο πριν από την απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία