Κατάλογος τραπεζών

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Αυτός είναι ένας Κατάλογος τραπεζών του κόσμου.

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Μικρότερες Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τοπικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική τράπεζα

Επεξεργασία

Εμπορικές τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Άλλες Τράπεζες

Επεξεργασία

Εταιρίες που είχαν άλλο αντικείμενο αλλά προσφέρουν Τραπεζικές υπηρεσίες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Πρώην Κεντρικές Τράπεζες

Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
 • F&M Bank/Allegiance (BB&T)
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία
Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί
Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τοπικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Εθνική Τράπεζα της Ινδίας (State Bank of India) & 7 Συνεργάτες

Επεξεργασία

Κρατικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Ιδιωτικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες στην (Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία)

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Ταμιευτήρια (Ισπανικά: Cajas)

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τοπικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τοπικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Μικρότερες Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία
 • Advance Finance Berhad
 • Amanah Merchant Bank Berhad
 • Asia Commercial Finance Berhad (ACF Finance Berhad)
 • Affin Finance Berhad
 • Affin-ACF Finance Berhad
 • Affin Motor and Credit Finance Sdn Bhd
 • Algemene Bank Nederland NV
 • Alliance Finance Berhad
 • AmFinance Berhad
 • ANZ Banking Group Ltd
 • Agra and United Service Bank Ltd
 • Agra and Masterman Bank Ltd
 • Arab Malaysian Development Bank Berhad
 • Arab Malaysian Developement Finance Berhad
 • Arab Malaysian Finance Berhad
 • Arab Malaysian Merchant Bank Berhad
 • Arab Malaysian Bank Berhad
 • Arab Malaysian Industrial Finance Berhad
 • Arab Investment for Asia
 • The Asiatic Bank Corporation
 • Asian International Merchant Bankers Berhad
 • Ban Hin Lee Bank Berhad
 • Bank Agong (Apex Bank)
 • Bank Bumiputra Malaysia Berhad
 • Bank Buruh Berhad
 • Bank Kerjasama Malaysia Berhad
 • Bank of Commerce Berhad
 • Bank of Tokyo (M) Berhad
 • Bank Pembangunan Malaysia Berhad (Malaysian Development Bank)
 • Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad
 • Bank Pembangunan Sabah (Sabah Development Bank)
 • Bank Utama Berhad
 • Banque de L'Indochine (Malaysian French Bank Berhad)
 • Banque Indosuez
 • Bank Industri & Teknologi Malaysia Berhad
 • Bank Bumiputra Finance Berhad (BBMB Kewangan Berhad)
 • Bian Chiang Bank Ltd
 • Bolton Finance Berhad
 • Boon Siew Finance Berhad
 • BSN Commercial Bank
 • BSN Finance Berhad
 • BSN Merchant Bank Berhad
 • Bumiputra-Commerce Bank Berhad
 • Bumiputra Commerce Finance Berhad
 • Bumiputra Merchant Bankers Berhad
 • Cempaka Finance Berhad
 • The Chase Manhattan Bank (M) Berhad
 • Chew Geok Lin Finance Berhad
 • The Chartered Bank of India, Australia and China (The Chartered Bank)
 • The Chartered Merchantile Bank of India, London and China
 • The Chinese Commercial Bank Ltd
 • Chung Khiow Bank Ltd
 • Chung Hiow Finance (M) Berhad
 • City Finance Berhad
 • Co-Operative Central Banks Ltd
 • Commercial Bank Corporation of India and the East
 • Credit Coorporation Malaysia
 • Dai-Kangyo Bank (M) Berhad
 • Delta Finance Company Berhad
 • Development & Commercial Bank Berhad (DCB Bank Berhad)
 • Edaran Otomobil Nasional Finance Berhad (EON Finance)
 • Habib Bank Ltd
 • Ho Hong Bank Ltd
 • Hock Hua Bank Berhad
 • Hong Kong Bank (M) Berhad
 • Hong Leong Finance Berhad
 • I.M.A.Sdn Bhd
 • Indian Overseas Bank Ltd
 • Indian Bank Ltd
 • Interfinance Berhad
 • Intradagang Merchant Bankers (M) Berhad
 • United Commercial Bank Ltd
 • KCB Finance Berhad
 • Kewangan KGN Berhad
 • Kewangan Pekembarjaya Berhad
 • Kewangan Bersatu Berhad
 • Kewangan Usaha Bersatu Berhad
 • Kewangan Usahasama Makmur Berhad
 • Kewangan Utama Berhad
 • Kong Ming Bank Berhad
 • Kong Ming Finance Coorporation Berhad
 • Kuala Lumpur Finance Berhad
 • Kwong Lee Mortgage & Remmitance Company
 • Kwong Lee Bank Berhad
 • Kwong Yik Bank Berhad
 • Kwong Yik Finance Berhad
 • Lee Wah Bank Ltd
 • Magnum Finance Berhad
 • Malaysia Credit Finance Berhad
 • Malayan United Bank Berhad
 • Malaysian International Finance Berhad
 • Malaysian International Merchant Bankers Berhad
 • Mayban Finance Berhad
 • MBF Finance Berhad
 • MBF Leasing Sdn Bhd
 • Malayan United Industries Bank Berhad (MUI Bank, αγοράστηκε από τη Hong Leong Bank)
 • Malayan United Industries Finance Berhad (MUI Finance)
 • Multi-Purpose Bank Berhad
 • Multi-Purpose Finance Berhad
 • The Oriental Bank Corporation
 • The New Oriental Bank
 • Oriental Bank Berhad
 • Oversea-Chinese Bank Ltd
 • Overseas Chinese Banking Coorporation Finance (M) Berhad (OCBC Finance)
 • Overseas Union Bank (M) Berhad
 • Overseas Union Trust (M) Berhad
 • Pacific Bank Berhad
 • Perdana Merchant Bankers Berhad
 • Permata Merchant Bank Berhad
 • Pertama Malaysia Finance Berhad
 • Petra Finance Berhad
 • Pewira Affin Bank Berhad
 • Pewira Affin Merchant Bank Berhad
 • Pewira Habib Bank Malaysia Berhad
 • Phileo Allied Bank Berhad
 • Public Finance Berhad
 • Rakyat First Merchant Bankers Berhad
 • Rashid Hussein Bank Delta Finance Berhad (RHB Finance)
 • Sabah Bank Berhad
 • Sabah Finance Berhad
 • Security Pacific Asia Bank Ltd
 • Sime Bank Berhad
 • Sime Finance Berhad
 • Sime Merchant Bankers Berhad
 • Southern Finance Berhad
 • Syarikat Permodalan Kebangsaan Berhad
 • Tenaga Finance Berhad
 • UMBC Finance Berhad
 • The Union Bank of Culcutta
 • United Asian Bank Berhad
 • United Chinese Bank Ltd
 • United Malayan Banking Corporation Berhad
 • United Merchant Finance Berhad
 • Utama Merchant Bank Berhad
 • Utama Wardley Berhad
 • Visia Finance Berhad
 • Wah Tat Bank Berhad

See also more mergers information

Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία
 • Affin Merchant Bank Berhad
 • Alliance Merchant Bank Berhad
 • AmMerchant Bank Berhad
 • Aseambankers Berhad
 • Public Merchant Bank Berhad
 • RHB Sakura Merchant Bankers Berhad
 • Southern Investment Bankers Berhad

Τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας

Επεξεργασία

Ισλαμικές και Κρατικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τοπικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Ειδικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Bank voor Nederland en de Koloniën

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κεντρική Τράπεζα

Επεξεργασία

Κρατικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Ταμιευτήρια

Επεξεργασία

Αγροτικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Ισλαμικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Ειδικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Μικρότερες Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Κυριότερες Εμπορικές Τράπεζες

Επεξεργασία

Τράπεζες που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία