Ο Γλαύκος, γιος του Ιμβράσου, ηγεμόνας της Θράκης, αναφέρεται μόνο από τον Βιργίλιο στο έπος του «Αινειάδα». Στην Ιλιάδα αναφέρεται ο Πείροος, αδελφός του Γλαύκου, που πολέμησε μαζί του στον Τρωικό Πόλεμο με το μέρος των Τρώων. Συγκεκριμένα, ο Βιργίλιος αναφέρει ότι ο Γλαύκος ήταν ένας από τους Αινειάδες που ακολούθησε τον Αινεία στις περιπλανήσεις του μέχρι την Ιταλία, όπου ο γιος του Ιμβράσου βρήκε τον θάνατο από τα χέρια του Τούρνου.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 278