Δάφνη Ι (Βομβάρδα)

Δάφνη Ι (βομβάρδα)
Πληροφορίες
Ένταξη σε υπηρεσία1830
Παροπλισμός1834

Μετονομάστηκε σε ‘ΣΤΑΥΡΟΣ’.

Εντάχθηκε στη δύναμη του Στόλου το 1830. Τον Απρίλιο του 1834 αγκυροβολημένη κοντά στο ΝΔ στόμιο του Πόρου (επονομαζόμενο ‘Σταυρός’) ξέσυρε τις άγκυρες της και προσάραξε θρυμματιζόμενη στους Βράχους. Δεν υπήρξαν θύματα. Για το ατύχημα αυτό ο Κυβερνήτης αθωώθηκε από το Πολεμικό Συμβούλιο.