Δήμος Είρας

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Ο Δήμος Είρας ήταν δήμος του Νομού Μεσσηνίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Οιχαλίας. Βρισκόταν στο βορειότερο άκρο του νομού. Ο δήμος αποτελούταν από 8 δημοτικά διαμερίσματα κατελάμβάνε έκταση 86,6 τετρ. χιλιόμετρα και είχε συνολικό πληθυσμό 997 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου ήταν η Νέδα.

Δήμος Είρας
Δήμος

Χώρα Ελλάδα
Διοίκηση  
Διοικητική υπαγωγή  
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νομός Μεσσηνίας
Έκταση 86,6 km2
Πληθυσμός 997 (απογραφή 2001)

Διαίρεση Επεξεργασία

Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δ.δ. Νέδας -- η Νέδα [ 210 ]
Δ.δ. Αγίου Σώστου -- ο Άγιος Σώστης [ 107 ]
Δ.δ. Αμπελιώνας -- η Αμπελιώνα [ 161 ]
Δ.δ. Κακαλετρίου [ 93 ]
Δ.δ. Πέτρας -- η Πέτρα [ 103 ]
Δ.δ. Σκληρού -- ο Σκληρός [ 131 ]
Δ.δ. Στασίμου -- το Στάσιμο [ 88 ]
Δ.δ. Συρρίζου [ 104 ]