Δήμος Ερεσού-Αντίσσης

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Ο Δήμος Ερεσού-Αντίσσης λειτούργησε σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας ως δήμος[1] του νομού Λέσβου από το 1999 έως το 2010 με έδρα την Ερεσό.

Δημοτική Ενότητα Αγιάσου

Τα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης (από 2011)

Έκταση 299,47 km2
Πληθυσμός 5.530 (απογραφή 2001)
Δήμαρχος Δημήτρης Βουνάτσος
(Δήμαρχος Λέσβου)
Δημοτικές Κοινότητες
Διοικητική υπαγωγή
Δήμος Δήμος Λέσβου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γεωγραφική θέση
Νομός Λέσβου

Βρισκόταν στο δυτικό άκρο της Λέσβου. Μετά την απογραφή του 2001 βρέθηκε να έχει 5.530 κατοίκους και έκταση 29.947 στρέμματα και αποτελείτο από τον Δήμο Ερεσού και έξι πρώην Κοινότητες.

Κάθε Δημοτικό διαμέρισμα ψήφιζε δικό του Τοπικό Συμβούλιο,[2] εκτός της Ερεσού η οποία ήταν έδρα του Δήμου.Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείτο από 21 μέλη.

Ερεσός Δημαρχειακό Μέγαρο

Με τη διοικητική διαίρεση του 2011 (Σχέδιο Καλλικράτης), από 1 Ιανουαρίου 2011 εντάχθηκε στο νέο Δήμο Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο δήμος περιελάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δήμαρχος ήταν ο Σωτήρης Καρδαράς

Πηγές - Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Σχέδιο Καποδίστριας.Νόμος 2539/1999 Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
  2. Κάθε Τοπικό Συμβούλιο λειτουργεί ως όργανο Δημοτικής αποκέντρωσης.