Δήμος Πικρολίμνης

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Ο δήμος Πικρολίμνης ήταν δήμος του νομού Κιλκίς που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Κιλκίς. Αποτελούσε τον νοτιότερο δήμο του νομού. Ο δήμος αποτελούνταν από επτά δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 7.395 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν ο Μικρόκαμπος.

Δήμος Πικρολίμνης
Δήμος

Χώρα Ελλάδα
Διοίκηση  
Διοικητική υπαγωγή  
 • Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία
Νομός Κιλκίς
Πληθυσμός 7.395 (απογραφή 2001)

Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς.

Δ.δ. Μικροκάμπου -- ο Μικρόκαμπος [ 1.159 ]
Δ.δ. Ανθοφύτου -- το Ανθόφυτο [ 380 ]
Δ.δ. Μαυρονερίου [ 1.132 ]
Δ.δ. Νέου Αγιονερίου (Αγιονερίου) -- το Νέο Αγιονέρι [ 1.649 ]
Δ.δ. Νέου Γυναικοκάστρου [ 1.443 ]
Δ.δ. Ξυλοκερατιάς [ 725 ]
Δ.δ. Παλαιού Αγιονερίου -- το Παλιό Αγιονέρι [ 907 ]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία