Δίσκος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος δίσκος είναι δυνατό να αναφέρεται σε κάποιο από τα ακόλουθα:

Στη μουσική Επεξεργασία

Στην πληροφορική Επεξεργασία

Στην ανατομία Επεξεργασία

Στην τραπεζοκομία Επεξεργασία

Αθλητισμός Επεξεργασία

Στη γεωμετρία Επεξεργασία

Στη μηχανολογία Επεξεργασία

Άλλες χρήσεις Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.