Οι Δακτυλιοσκώληκες ή δακτυλιωτοί σκώληκες (Annelida) είναι συνομοταξία πού αποτελείται από αρθρωτά ασπόνδυλα ζώα. Η λατινική ονομασία προέρχεται από τη λέξη anellus που σημαίνει "δακτύλιος".
Η επιφάνεια του σώματός τους διαιρείται σε λίγο-πολύ ευδιάκριτους δακτυλίους ή τμήματα, που είναι συνήθως εφοδιασμένα με αποφύσεις για την κίνηση και με βράγχια. Η ομοταξία αυτή περιλαμβάνει τους συνήθεις θαλάσσιους σκώληκες, τους σκώληκες της γης και τις βδέλλες.

Δακτυλιοσκώληκες (Annelida)
Χρονικό πλαίσιο απολιθωμάτων:
Πρώϊμη Ορδοβίκια έως σύγχρονη
Glycera sp.
Glycera sp.
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Υπερσυνομοταξία: Λοφοτροχόζωα (Lophotrochozoa)
Συνομοταξία: Δακτυλιοσκώληκες (Annelida)
Lamarck, 1809
Ομοταξίες και υφομοταξίες

Ομοταξία Πολύχαιτοι (Polychaeta)
Ομοταξία Clitellata

Ολιγόχαιτοι (Oligochaeta) - Γαιωσκώληκες
Branchiobdellida
Hirudinea - Βδέλλες

Ομοταξία Myzostomida
Ομοταξία Archiannelida

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Wilfried Westheide, Reinhard Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie, Band 1. Spektrum Akademischer Verlag 2003, ISBN 3-8274-1482-2

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία