Ο Δανιήλ Μοσχοπολίτης (1754 - 1825) υπήρξε γνωστός Βλάχος λόγιος από την Μοσχόπολη, μαθητής του Θεόδωρου Καβαλιώτη, καθηγητή και διευθυντή της Νέας Ακαδημίας Μοσχοπόλεως. Ο Δανιήλ υπήρξε ιδιαίτερα γνωστός ως λόγιος και καθηγητής της Νέας Ακαδημίας, του περίφημου εκπαιδευτικού ιδρύματος που λειτουργούσε στην Μοσχόπολη τον 18ο αιώνα. Ήταν επίσης ο πρώτος που συνέγραψε τετράγλωσσο λεξικό (ελληνικό, βουλγαρικό, βλάχικο και αλβανικό) το 1794. Το έργο αυτό αποσκοπούσε στον εξελληνισμό μη ελληνόφωνων πληθυσμών των Βαλκανίων. Στο προοίμιο του έργου χαρακτηριστικά αναφέρει:

Δανιήλ Μοσχοπολίτης
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση1725
Μοσχόπολη
Θάνατος1825
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταεπιστήμονας

Aλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι, αλλόγλωσσοι χαρήτε

κι’ ετοιμασθήτε όλοι σας Ρωμαίοι να γενήτε
βαρβαρικήν αφήνοντας γλώσσαν, φωνήν και ήθη…
Δεν είναι πλέον δύσκολο να μάθετε Ρωμαϊκά
και να μην βαρβαρίζετε με λέξεις πέντε δέκα…
Ξυπνήσατε από τον βαθύν ύπνον της αμαθείας

Ρωμαϊκά γλώσσα μάθετε, μητέρα της Σοφίας…

Το 1802 ανέλαβε διευθυντής του σχολείου της Μοσχόπολης.

ΠηγέςΕπεξεργασία