Δενθηλήτες

αρχαία φυλή της Θράκης

Οι Δενθαλήται, Δενθελήται και Δενθηλάται ήταν «έθνος Θρακικόν» κατά τον Στέφανο τον Βυζάντιο. Το μεγαλύτερο μέρος της φυλής αυτής κατοικούσε στην βορειότατη Μακεδονία, κοντά στο Στρυμόνα, βορειότερα των Σιντών, καθώς και δυτικά του Αίμου, και μία μοίρα τους στην υπό τον Αίμον ανατολική Θράκη.

Πιθανή τοποθεσία των Δενθαλητών

Οι Δανθαλήτες ήταν πολεμικότατη φυλή. Ο Φίλιππος αφού πέρασε δια μέσου της Θράκης εξεστράτευσε κατά των Οδρυσών, των Βησσών και των Δανθαλητών, οι οποίοι ήταν τα μαχιμότερα Θρακικά φύλα της εποχής εκείνης. Οι Δανθαλήται ως επί το πλείστον ήταν αργότερα φίλοι και σύμμαχοι των Ρωμαίων.

Ο Κράσσος υποστηρίζε τον τυφλό βασιλιά των Δανθαλητών Σιτάν και φοβούμενος για την τύχη της Μακεδονίας, αντεπεξήλθε κατά των Βασταρνών και Σκυθών, τους συνέτριψε, και τους εξεδίωξε αμαχητί από την Μακεδονία. Ακολούθως εισέβαλε στην Μυσία, την οποία λεηλάτησε. Η χώρα των Δανθαλητών, που περιελάμβανε τα δυτικότερα του Αίμου και προς νότο μέρη της άνω και κάτω Μοισίας, αποτέλεσε μία από τις ρωμαϊκές στρατηγίες της Θράκης, την Δανθηλητική 106. Παρ'όλα αυτά οι Δανθαλήτες, αν και ήταν συνήθως σύμμαχοι των Ρωμαίων, βοηθούμενοι από τους Σκορδίσκους επαναστάτησαν κατά των Ρωμαίων επί Αυγούστου Καίσαρα και κυρίευσαν και λεηλάτησαν την Μακεδονία.

Πηγές Επεξεργασία